Helsenorge

- Et svært nyttig verktøy når det haster

Et pilotprosjekt med håndholdt ultralyd har sett dagens lys på Sykehuset Østfold, og gjør vakthavende medisinere mer rustet til å fange opp og behandle alvorlige hjerte- og karlidelser. 16 indremedisinere er første gruppe ut til å gjennomføre et splitter nytt program i fire moduler.

Eksamen i håndholdt ultralyd

Håndholdt ultralyd, eller såkalt V-scan, er et kvalitetsforbedrende pilotprosjekt som startet opp ved indremedisinsk avdeling for om lag ett år siden. Prosjektet består av et nytt strukturert opplegg i fire moduler. Programmet retter seg mot vakthavende indremedisinere, og går i hovedsak ut på opplæring og sertifisering i bruk av håndholdt ultralyd, en teknikk som gjør det enklere å fange opp alvorlige hjerte- og karlidelser.
Dermed kan man komme raskere i gang med behandling når hvert minutt teller på sykehuset.

- Kommer befolkningen til gode

Adam Dhayyat er en av syv medarbeidere i SØ-utvalget som har tatt initiativ til prosjektet. Utvalget forteller at man tidligere ikke har hatt noe systematisk opplæring rundt håndholdt ultralyd som kan sammenlignes med opplegget som nå har kommet på plass ved Sykehuset Østfold.

– Tidligere var det opp til den enkelte å tilegne seg denne kunnskapen, men nå setter vi opplæringen i håndholdt ultralyd i system. Resultatet kommer befolkningen til gode, når vi har vakthavende medisinere i akuttmottak som behersker denne teknikken. Dette redder liv, sier Dhayyat.

Eksamen håndholdt ultralyd.jpg

Programmet i håndholdt ultralyd retter seg mot indremedisinere. 16 personer har nå gjennomført programmet ved Sykehuset Østfold.

Nummer to uteksaminert

Nylig ble lege under spesialisering i indremedisin, Hans Joakim Myklebust-Hansen, uteksaminert som nummer to i den aller første gruppen som gjennomfører opplæringsprogrammet ved Sykehuset Østfold. Totalt består gruppen av 16 personer.

Administrerende direktør Hege Gjessing fikk bli med på den praktiske delen av hans eksamen, da to frivillige pasienter på hjerteavdelingen ble undersøkt med håndholdt ultralyd. Gjessing lar seg begeistre over at Sykehuset Østfold nå går foran i et prosjekt som flere helseforetak viser interesse for.

Rask undersøkelse

Selv om det kan se omfattende ut, og med både sensorer og administrerende direktør til stede, utfører Myklebust-Hansen prosedyren med stor ro.

- Maskinen er enkel å jobbe med. Jeg følger med på blodstrømmene, og kan vurdere både hjerte og lunger på pasienten, sier han underveis. Mens han gjør undersøkelsene, vurderer sensorene hans tekniske utførelse. Her handler det blant annet om å jobbe fram bilder med best mulig kvalitet.
- Si ifra hvis det blir for vondt eller ubehagelig. Jeg må presse på litt, sier Myklebust-Hansen forsiktig til pasienten, mens han undersøker både hjerte og lunger.
- Det vet jeg, men det går veldig bra, svarer den eldre kvinnen med et smil. 

Hans Joakim Myklebust-Hansen.jpg

Lege Hans Joakim Myklebust-Hansen gjør seg klar for sin praktiske del av eksamen i håndholdt ultralyd.

Undersøkelsen tar om lag 15 minutter å gjennomføre. Senere skal funnene evalueres, og Myklebust-Hansen blir sertifisert etter å ha gjennomført både det teoretiske og praktiske opplegget i V-scan-teknikk.

- Alle de 16 kandidatene som har vært igjennom opplegget har gitt gode tilbakemeldinger. Det er gledelig å se at teorien nå er blitt til praksis, og at legene benytter den nye kunnskapen i kliniske sammenhenger, sier Adam Dhayyat.

- Erstatter ikke den kliniske undersøkelsen

På akuttmottaket på Kalnes har man nå tilgjengelig fem håndholdte apparater for ultralyd. Disse kan settes i lomma når de ansatte kommer på jobb, for å være lett tilgjengelig under hele vakten. Men initiativtakerne understreker at ultralyd / V-scan kun vil fungere som et supplement, og ikke som en fullverdig undersøkelse.

- Håndholdt ultralyd erstatter ikke den kliniske undersøkelsen, og heller ikke stetoskopet. Men i akutte tilfeller kan denne teknologien fungere svært godt som screening. I alt er dette er et svært nyttig verktøy når det haster, sier prosjektleder Nezar Raouf.

Håndholdt ultralyd med Hege.jpg

Administrerende direktør Hege Gjessing og sensorene følger med på Myklebust-Hansens eksamen.

Program i fire moduler

Opplæringsprogrammet i håndholdt ultralyd / V-scan består av fire moduler – en teoretisk nettdel, en samlingsdag for teknikktrening, om lag seks måneders praksis med undersøkelser og evaluering av 50 pasienttilfeller, samt avsluttende eksamen. 
I arbeidet med å lage programmet er det tatt utgangspunkt i Legeforeningens spesialitetskomités anbefalinger til felles læringsmål og aktiviteter, forteller Dhayyat, som selv er kursinstruktør sammen med kollegaene Peter Deeg, Simon Andrup og Ai Phi Thuy Ho.

- Har det vært utfordringer knyttet til dette prosjektet?
- Det har til tider vært tidskrevende for noen av de 16 kandidatene våre å jobbe seg gjennom praksisen med hele 50 pasienttilfeller i en allerede hektisk hverdag. Men samtidig er dette svært viktig og nødvendig, sier Dhayyat.
 
- Det krever alltid hardt arbeid når man skal innføre noe nytt, påpeker en engasjert administrerende direktør Hege Gjessing, før hun spør videre:
- Ser dere for dere en situasjon der alle leger i akuttmottaket hos oss kan denne teknikken?
- Ja, det er definitivt målet vårt i fremtiden. Det er også verdt å nevne at vi allerede opplever interesse for prosjektet fra andre sykehus. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Adam Dhayyat.

Håndholdt ultralyd gruppe.jpg

Viktige personer for prosjektet i håndholdt ultralyd / V-scan-teknikk samlet på Kalnes.

Prosjekt med håndholdt ultralyd / V-scan SØ:

• Initiativtakere: Nezar Raouf (leder), Adam Dhayyat, Simon Andrup, Peter Deeg, Ai Phi Thuy Ho og Line Helstrøm
• Målgruppe for prosjektet: Sekundærvaktene for medisin
• Læringsmål: Teoretisk og praktisk kunnskap om V-scan-teknikk
• Mål: Raskere diagnostikk og igangsatt behandling av alvorlige hjerte- og karlidelser


Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside