Besøkstider

Det er mange som ønsker å komme på besøk til inneliggende pasienter etter at sykehuset igjen har åpnet for dette. 

Stor pågang av besøkende gjør at vi må ha faste besøkstider på flere avdelinger i sykehuset.

Behovet for å begrense besøk varierer i avdelingene i sykehuset.

Ledsager kan kun være med pasient til timeavtale når det er helt nødvendig, se informasjon under tabellen.

Oversikt over besøkstider og om du må gjøre avtale i forkant av besøk:

​Døgnområde/
Avdeling

​Visittid

Antall besøkende

​Forhåndsavtale
Ja/Nei

​Døgn 1 Hjerte​14.00 - 21.00
Alle dager
​2​Ja
69 86 82 10

​Døgn 2
Infeksjon

​​14.00 - 21.00
Alle dager
​2​Ja
69 86 32 40

​Døgn 3
Lunge

​​14.00 - 21.00
Alle dager
​2​Ja
69 86 32 30
​Døgn 4
Nevrologi
​​14.00 - 21.00
Alle dager
​2​Ja
69 86 32 20
​Føde/barsel​Fri besøkstid for far/medmor/partner​1​Nei
​Døgn 6
Ortopedi

​17.00 - 20.00
Mandag-fredag

15.00 - 17.00
Helg

​2​Nei
​Døgn 7
Gastrokirurgi
​17.00 - 20.00
Mandag-fredag

15.00 - 17.00
Helg

​2​Nei
​Døgn 8
Kirurgi, kar, urologi, øre, nese, hals
​17.00 - 20.00
Mandag-fredag

15.00 - 17.00
Helg

​2​Nei
​Døgn 9
Akuttgeriatri
​​14.00 - 21.00
Alle dager
​2​Ja
69 86 34 20
​Døgn 9
Gastro- og nyremedisin
​​​14.00 - 21.00
Alle dager
​2

Ja
​69 86 34 92

​Døgn 10
Kreft
​12.00 - 20.00
Alle dager
​2​Nei
​IntensivTa kontakt med personalet for informasjon om besøk ​2

​Ring
69 86 83 91

​PostoperativTa kontakt med personalet for informasjon om besøk ​2

​Ring
69 86 83 97

​Barn og ungdom

​Fri besøkstid for foresatte. 

​2
Kun foresatte
​Nei
​Nyfødtintensiv​Fri besøkstid for foresatte​2
Kun foresatte
​Psykisk helsevern og rus (alle enheter)

​Ikke fastsatte besøkstider

Besøk må avtales med avdelingen i forkant

​2​Ja. Ring avdelingen
​Døgområde Moss - ortopedi og kirurgi​Ikke fastsatte besøkstider​2​Nei

Ledsager til timeavtale i sykehuset

I tilfeller hvor det er helt nødvendig at pasienter som ikke er innlagt har med seg ledsager/assistanse til poliklinikktime, bildediagnostikk og blodprøvetaking, kan pasienten ha med seg 1 person.

Ledsager/assistanse kan kun være med i tilfeller der det er helt nødvendig!

Akuttmottak

I akuttmottaket er det kun barn og pasienter som er helt avhengig av assistanse, som kan ha med ledsager.

Ultralyd gravide/fødepoliklinikk/gynekologisk poliklinikk

Det er foreløpig ikke mulig for far/medmor/partner å bli med på rutine ultralyd. Far/medmor/partner kan heller ikke være med til fødepoliklinikken eller til gynekologisk poliklinikk.

Barselpoliklinikk

Far/medmor/partner kan være med.

Friske besøkende

Det forutsettes at besøkende ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19.

Besøkende eller ledsagere kan ikke ha oppholdt seg i utlandet i løpet av de siste ti dager før besøket til sykehuset.

Dette gjelder også reiser til grønne land/områder og selv ved korte opphold som dagsturer og grensehandel.

I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra ti-dagersregelen. I disse tilfellene besøk være avtalt med avdelingen før ankomst til sykehuset, og for ledsagere gjelder det da at munnbind må benyttes under hele besøket. Foreldre til barn på sykehuset kan fortsatt komme på besøk, men må gå med munnbind.

Alle som kommer til sykehuset, blir stilt kontrollspørsmål før de slipper inn i sykehuset, for å unngå smittespredning.

Besøk til pasienter med påvist covid-19

I utgangspunktet er det ikke mulig å besøke pasienter med påvist covid-19, kun ved kritisk sykdom. Det er viktig at de som skal besøke pasienter med påvist smitte, får opplæring og veiledning av helsepersonell i bruk av smittevernsutstyr. Slikt besøk må avtales med avdelingen i forkant, telefon 69 86 32 40.

Husk smittevernreglene

  • Skal du besøke en pasient, må du:
    Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
  • Holde minst 1 meter avstand til pasienter og ansatte
  • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer
  • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom

Av hensyn til mulig smittesporing, ønsker vi at du oppgir navn og telefonnummer i avdelingen hvor du er på besøk. Dette er frivillig.

Blomster

Her kan du se om det døgnområdet eller den avdelingen du skal besøke tillater blomster.

 

 

Fant du det du lette etter?