E-post til Sykehuset Østfold

E-post til Sykehuset Østfold

E-postmottaket er betjent mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Vær oppmerksom på at saksarkivet journalfører all e-post som sendes til sykehuset i henhold til gjeldende regler for saksbehandling.

E-post er ikke en sikker kommunikasjonsmåte, og vi ønsker ikke at opplysninger om deg skal komme på avveie. Det er viktig at du leser informasjonen nedenfor før du sender oss e-post.
 
Vi ber om at du ikke bruker e-post når henvendelsen gjelder følgende:

Timeavtale

Hvis du ønsker å endre eller avbestille timeavtale, kan du gjøre dette elektronisk via www.minjournal.no:

Velg tjenesten Timeavtale / Bruk tjenesten / Velg Sykehuset Østfold / Kontoret for pasienttjenester / Velg Forespørsel om endring av time. Fyll ut og send det elektroniske skjemaet.

Du kan også ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag-fredag klokken 08.00-15.30. Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring sentralbordet 69 86 00 00.

Sensitive opplysninger

Henvendelser som inneholder helseopplysninger eller personlige opplysninger om deg som pasient eller pårørende, må enten sendes som brev til sykehuset eller formidles på telefon. Ønsker du innsyn i pasientjournal, skal du be om dette på eget skjema.

Begjæring om innsyn i egen pasientjournal

Utfylt skjema sendes som brev i posten. Adressen står på skjemaet.

Henvisning til undersøkelse

Alle spørsmål om henvisning til ny utredning og behandling må du ta opp med fastlegen din.

Jobbsøknad

Vi kan dessverre ikke behandle eller videresende e-posthenvendelser som gjelder søknad om jobb i Sykehuset Østfold. Jobbsøknader må sendes elektronisk via våre jobbsider. Du kan eventuelt kontakte den aktuelle avdelingen direkte på telefon.

E-post til medarbeidere

E-post til medarbeidere i Sykehuset Østfold skal sendes til postmottaket. Vi oppgir ikke medarbeideres e-postadresse uten at det er gjort særskilt avtale med den enkelte.

Reklame

E-post med uaktuelle invitasjoner, reklame og lignende vil ikke bli behandlet eller videresendt. 

E-postadresse

postmottak@so-hf.no

Fant du det du lette etter?