E-post til Sykehuset Østfold

​E-postmottaket er betjent mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Vær oppmerksom på at saksarkivet journalfører all e-post som sendes til sykehuset i henhold til gjeldende regler for saksbehandling.

E-post er ikke en sikker kommunikasjonsmåte, og vi ønsker ikke at opplysninger om deg skal komme på avveie. Det viktig at du leser informasjonen nedenfor før du sender oss e-post.
 
Vi ber om at du ikke bruker e-post når henvendelsen gjelder følgende:

Timeavtaler

Hvis du har spørsmål om timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt i kontortiden mandag-fredag kl. 0800-1530. Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring sentralbordet 08600.

Sensitive opplysninger                                                  

Henvendelser som inneholder helseopplysninger eller personlige opplysninger om deg som pasient eller pårørende må enten sendes som brev til sykehuset eller formidles på telefon. Ønsker du innsyn i pasientjournal, skal du be om dette på eget skjema. Se lenke på høyre side. Utfylt skjema sendes som brev i posten til adressen som står på skjemaet.

Henvisning til undersøkelse

Alle spørsmål om henvisning til ny utredning og behandling må du ta opp med fastlegen din.

Jobbsøknad

Vi kan dessverre ikke behandle eller videresende e-posthenvendelser som gjelder søknad om jobb i Sykehuset Østfold. Jobbsøknader må sendes elektronisk via våre jobbsider. Du kan eventuelt kontakte den aktuelle avdelingen direkte på telefon.

E-post til medarbeidere

E-post til medarbeidere i Sykehuset Østfold skal sendes til postmottaket. Vi oppgir ikke medarbeideres e-postadresse uten at det er gjort særskilt avtale med den enkelte.

Reklame

E-post med uaktuelle invitasjoner, reklame og lignende vil ikke bli behandlet eller videresendt.

 

E-postadresse

postmottak@so-hf.no