E-post til Sykehuset Østfold

E-post til Sykehuset Østfold

E-postmottaket er betjent mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Vær oppmerksom på at saksarkivet journalfører all e-post som sendes til sykehuset i henhold til gjeldende regler for saksbehandling.

E-post er ikke en sikker kommunikasjonsmåte, og vi ønsker ikke at opplysninger om deg skal komme på avveie. Det er viktig at du leser informasjonen nedenfor før du sender oss e-post.
 
Vi ber om at du ikke bruker e-post når henvendelsen gjelder følgende:

Timeavtale

Hvis du har spørsmål om timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du kontakte den aktuelle avdelingen på telefon i kontortiden mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring sentralbordet 69 86 00 00. Hvis du har en timeavtale, kan du også sende oss beskjed via minjournal.no og bruke sikker innlogging med bank-ID.

Sensitive opplysninger - innsyn i pasientjournal

Henvendelser som inneholder helseopplysninger eller personlige opplysninger om deg som pasient eller pårørende, må enten sendes som brev til sykehuset eller formidles på telefon.

Ønsker du innsyn i pasientjournal kan du logge deg på helsenorge.no og finne opplysninger og veiledninger der. Du finner også følgende elektroniske skjemaer:

Anmodning om utskrift av pasientjournalAnmodning om utskrift av tilgangsloggAnmodning om endring i pasientjournalStille spørsmål om oppslag i pasientjournal

Henvisning til undersøkelse

Alle spørsmål om henvisning til ny utredning og behandling må du ta opp med fastlegen din.

Jobbsøknad

Vi kan dessverre ikke behandle eller videresende e-posthenvendelser som gjelder søknad om jobb i Sykehuset Østfold. Jobbsøknader må sendes elektronisk via våre jobbsider. Du kan eventuelt kontakte den aktuelle avdelingen direkte på telefon.

E-post til medarbeidere

E-post til medarbeidere i Sykehuset Østfold skal sendes til postmottaket. Vi oppgir ikke medarbeideres e-postadresse uten at det er gjort særskilt avtale med den enkelte.

Reklame

E-post med uaktuelle invitasjoner, reklame og lignende vil ikke bli behandlet eller videresendt. 

E-postadresse

postmottak@so-hf.noFant du det du lette etter?