HELSENORGE

ADHD - E-læringskurs for foresatte til barn og ungdom med ADHD

Dette er et e-læringskurs for foresatte. Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling.

Læringsmål

Målet med kurset er å gi foresatte til barn og ungdom med ADHD økt kunnskap og forståelse for vansker og utfordringer med ADHD, samt økt bevissthet knyttet til hvordan foresatte kan bidra til utvikling av et positivt selvbilde og opplevelse av mestring for barnet. 

Målgruppe

Foreldre/foresatte til barn og ungdom med ADHD.

Tidsbruk

Kurset består av syv kapitler og hvert kapittel tar ca. 10 minutter å gjennomføre. 

Faglig ansvarlig

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold. 


Fant du det du lette etter?