Akuttmedisinkurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 27.03.2020-28.03.2020, Fag- og kompetanseavdelingen

Akuttmedisinkurs for fastleger, kommuneleger, LIS1 og legevaktpersonell.

Kurskonseptet med hovedsakelig praktiske ferdigheter og simulering er som før, men denne gangen vil halvparten av kurset bestå av ALIS, hvilket vil gi gode muligheter å bli kjent med potensielle fremtidige arbeidskollegaer. 

Kurset planlegges arrangert 2 ganger årlig (mars og september) og er meget populær. Evaluering av tidligere kurs – innhold og læringsutbytte, ligger mellom 5 -6 på skala fra 1-6. Kommentar fra en tidligere deltager: «Beste kurs jeg har deltatt på 40 år».

Obligatorisk forkursNettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell . E-læringskurset må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs. Det kreves dokumentert gjennomgang av e-læringskurset. Dette er godkjent med 7 timer. Du må betale 250 kroner for å få en dokumentasjon på gjennomført kurs.

Godkjenning: Kurset er søkt tellende 22 kurstimer (15 + 7 nettkurs) som obligatorisk kliniskemnekurs i akuttmedisin videre- og etterutdanningen. Tilsvarende kurstimer er også gjeldende for sykepleiere og helsesekretærer.

Mer informasjon og påmelding

Når og hvor

Dato
27.03.2020-28.03.2020 
Klokkeslett
27. mars klokken 08.15 - 18.00 og 28. mars klokken 08.00 - 14.00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
Vi starter opp i plenumssalen, som du finner bak informasjonsveggen i vestibylen.
 
Arrangør
Fag- og kompetanseavdelingen
 
Fant du det du lette etter?