ASK-forum

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 23.05.2017, Barne- og ungdomshabilitering

ASK-forum er et tilbud for fagpersoner i Østfold som jobber med alternativ og supplerende kommunikasjon.  Forumet passer for ansatte i barnehager, skoler, voksenopplæring, avlastning, PPT og spesialpedagogiske virksomheter samt NAV Hjelpemiddelsentral.

Det legges opp til erfaringsutveksling og deling av tips og materiale. I tillegg settes det av tid til faglig innhold. Dette kan være informasjon og demonstrasjon eller faglige diskusjoner.                                                                                   
Det er deltakerne i forumet som kommer med forslag til program og har faglige innlegg. Endelig oppsett sendes ut på mail til deltagerne på vår «ASK-forum mailliste» i forkant av samlingen.


Påmelding

Meld deg på her!

Påmeldingsfrist:  15. mai

Pris

ASK-forum er gratis. Ta med nistemat.

Ved spørsmål kan du kontakte Lise Helene Engmo på lise.helene.engmo@so-hf.no.       

Når og hvor

Dato
23.05.2017 
Klokkeslett
09:00-14:30 
Sted
Mysen videregående skole, Hermann Thoresens Gate 8, 1850 Mysen.
 
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 

Program

09.00 - 09.45

Kaffe og te. Velkommen. Informasjon om ASK-Forum Østfold.  
Informasjon om Mysen Videregående, Allmennpraktisk linje

09.45 - 10.30

Presentasjonsrunde. Deltakerne forteller hvor de jobber, hvilke former for ASK de benytter i sin arbeidshverdag og hva de er spesielt opptatt av å få innspill på i dag.

10.30 - 10.40

Pause

10.40 - 11.45

Erfaringsutveksling.  Ta med eget materiale og problemstillinger
Vi deler oss i grupper f.eks ut i fra brukergrupper,  ulike former for ASK eller type betjening
- barnehage / grunnskole / videregående skole / voksne
- håndtegn(TTT)  / papirbaserte hjelpemidler  med grafiske symboler/foto  / databaserte talemaskiner

11.45 - 12.15

Lunsj med matpakke

12.15 - 13.00

Faglige tema som bestemmes ut i fra innspill fra deltakere i forkant av ASK-Forum

13.00 - 14.15

Erfaringsutveksling

14.15 - 14.30

Informasjon fra ISAAC, NAV, Hjelpemiddelsentral og habiliteringstjenesten i Østfold