ASK-forum høst 2017

Fagseminar, 17.10.2017, Barne- og ungdomshabilitering

ASK-forum er et tilbud for fagpersoner i Østfold som jobber med alternativ og supplerende kommunikasjon.  Forumet passer for ansatte i barnehager, skoler, voksenopplæring, avlastning, PPT og spesialpedagogiske virksomheter samt NAV Hjelpemiddelsentral.

Det legges opp til erfaringsutveksling og deling av tips og materiale. I tillegg settes det av tid til faglig innhold. Dette kan være informasjon og demonstrasjon eller faglige diskusjoner.                                                                                   
Det er deltakerne i forumet som kommer med forslag til program og har faglige innlegg. Endelig oppsett sendes ut på mail til deltagerne på vår «ASK-forum mailliste» i forkant av samlingen.

Påmeldingsfrist

10. oktober 2017
                                                                                                      

Pris

ASK-forum er gratis. Ta med nistemat

Det er 30 plasser på kurset

Når og hvor

Dato
17.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Jeløy skole, som deler lokaler med Bytårnet skole; Fjellveien 1, 1532 Moss
 
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 
Kontaktinformasjon
Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post: lise.helene.engmo@so-hf.no 
 
Mer informasjon
Påmelding Meld deg på her! 
Program
09.00-10.00Kaffe og te. Velkommen. Informasjon om ASK-Forum Østfold.  
Informasjon om Jeløy skole og deres opplæringstilbud for elever med behov for spesialisert kompetanse. 
Kort informasjon om alternativ og supplerende kommunikasjon. Sentrale begreper, brukergrupper og hjelpemidler.
10.10-10.45Presentasjonsrunde. Deltakerne forteller hvor de jobber, hvilke former for ASK de benytter i sin arbeidshverdag og hva de er spesielt opptatt av å få innspill på i dag.
10.45-11.30Erfaringsutveksling.  Ta med eget materiale og problemstillinger
Vi deler oss i grupper ut i fra brukergrupper/ alder
 - barnehage / grunnskole / videregående skole / dagsenter / avlastning
11.30-12.00
12.00
Lunsj med matpakke
Sangsamling med elever
12.30-13.30Faglige tema som bestemmes ut i fra innspill fra deltakere i forkant av ASK-Forum
Foreløpige forslag: «Hvordan bidra til gode overganger mellom ulike arenaer?»
«Seksualitet og ASK» og «ASK og skriveopplæring»
13.40-14.30Erfaringsutveksling. Vi deler oss i grupper ut fra problemstillinger vi er opptatt av.
14.30-15.00

Informasjon fra ISAAC, NAV Hjelpemiddelsentral og Habiliteringstjenesten i Østfold.

Planlegging av neste samling.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.