Autismespekterforstyrrelser (ASF) - foreldrekurs

Gruppeopplæring , 19.10.2017-14.12.2017 , Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk

Foreldreopplæringen retter seg mot foreldre/foresatte som har fått sine barn diagnostisert med ASF/Asperger.

Foreldre lærer teknikker og strategier for hvordan man bedre kan mestre hverdagen i en familiesituasjon som ofte er mer konfliktfylt enn i andre familier. Kurset har som målsetting at foreldre gjennom kunnskapsformidling og erfaringsutveksling skal få en dypere forståelse av hva slags funksjonsnedsettelser det gir å ha en autismespekterforstyrrelse.

5 samlinger for foreldre + 1 dag for lærere/skolen. Annenhver torsdag.

Barn/foreldre som deltar i ASF opplæringen får «2 billetter» til dag 6 som de selv kan invitere lærer, spesialpedagog eller annen viktig person for barnet på skolen.

Tema

  • Om ASF
  • Sosiale rettigheter
  • Kost og ernæring
  • Persepsjon
  • Leve med ASF(ungdom som har diagnosen)
  • Å være søsken
  • Skole: Rettigheter, samarbeid, lekser mv
  • ASF i familien-veiledning

Foredragsholdere er blant annet: Vernepleierne Simen Storvik og Anne Berit Storbugt, spesialpedagoger Andrê Breivik,  Linda Amundsen, nevropsykolog Linda Häger Krabberød, sosionom  og ernæringsfysiolog.

For foreldre som må være borte fra arbeid i forbindelse med opplæringen vil det i henhold til Folketrygdlovens § 9-13 kunne søkes om opplæringspenger. Det gis nærmere opplysninger om dette første kursdag. Lege fra Åsebråten gir nødvendig attestasjon.

5 samlinger for foreldre + 1 dag for lærere/skolen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Interesserte må ta kontakt med behandler på sin lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUPP) , som henviser til kurs på Åsebråten.

Når og hvor

Dato
19.10.2017-14.12.2017 
Klokkeslett
09:00-14:15
Sted
Åsebråten
  
Arrangør
Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk
 
Kontakt
Kursansvarlig:  Arild Karlsen,  koordinator, telefon 69 86 91 00.
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.