Barn med ADHD - foreldreopplæring

Gruppeopplæring , 17.10.2017-21.11.2017 , Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk

Dette er et kurs for foreldre som har barn med diagnosen ADHD. På kurset tas det opp blant annet hvordan man best kan utvikle samhandling med barnet, løse konfliktsituasjoner med mer.

Kurset er gruppebasert med maks 32 deltagere. Foreldreveiledningskurset er tilpasset barn i alderen 6-12 år. Kurset har fem dagssamlinger + 1 dag for lærere.

Barn/foreldre som deltar i ADHD opplæringen får «2 billetter» til dag 6 som de selv kan invitere lærer, spesialpedagog eller annen viktig person for barnet på skolen.

Temaer som gjennomgås er: Hva er ADHD,  medisinske forhold og ernæring, ADHD i familien, skole og fritid, kognitive hjelpemidler, sosiale rettigheter og positiv foreldrestyring. 

Dag 6 vil kun være for skoleansatte som får et innblikk i de ulike temaene  foreldrene har vært gjennom, samt mer skolespesifikke temaer om tilrettelegging for barn med ADHD.

Kurset er gratis. Foresatte kan søke om opplæringspenger. Informasjon og  attestasjon fås på Åsebråten barne- og ungdomsklinikk.

Kurset strekker seg over 6 tirsdager fra klokken 09.00-15.00. Oppstart tirsdag  17. oktober 2017.

Foredragsholdere er  psykologspesialister, barnepsykiater, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og pedagoger.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Interesserte må ta kontakt med behandler på sin lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUPP) , som henviser til kurs på Åsebråten.

Når og hvor

Dato
17.10.2017-21.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Åsebråten
  
Arrangør
Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk
 
Kontakt
Kursansvarlig:  Gunnbjørg Gjerme Løining, fagutviklingsrådgiver , tlf 69 86 91 00/ e-post : Gunnbjorg.Gjerme.Loining@so-hf.no
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.