HELSENORGE

Dialogkonferansen 2023

Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold arrangerer en dialogkonferanse 30. oktober. Tema for konferansen er "Samvalg og helsekompetanse".

Metoden for dialogkonferanse er at representanter fra pasient-, pårørende og brukerorganisasjoner møter fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, for å diskutere og belyse hvordan helsetjenesten fungerer. Brukerutvalget vil lage en oppsummering av dagen som vil gå til sykehusledelsen.

Program for dialogkonferansen

Tema

Foreleser

Velkommen og innledning

Lise Wangberg Storhaug, samhandlingssjef Sykehuset Østfold 

Jon Espen Sjøstrøm, samhandlingsavdelingen Sykehuset Østfold

Mona Larsen, leder brukerutvalget SØ


Delstrategi for implementering av Samvalg
Simone Kienlin, spesialrådgiver, samhandling og brukermedvirkning Helse Sør-Øst
Helsekompetanse og brukermedvirkning i Samvalg
Marianne Eek, pasient og brukerombud i Viken
Dialog i grupper
Lunsj klokken 11.15 - 12.00
Implementering av Samvalg i SØ – forventninger SØ og pasienter/ pårørende

Mette Meisingset, fag- og kompetansesjef, Sykehuset Østfold

Helsekompetansearbeid i SØ og Samvalg

Elin S. Høye, samvalgskoordinator og rådgiver seksjon opplæring, fag- og kompetanseavdelingen, Sykehuset Østfold

Dialog i grupper + pause
Spesialisthelsetjenestens forpliktelser i lovverket og pasientrettighetene


Jostein Vist, foretaksjurist Sykehuset Østfold

Dialog i grupper
Oppsummering og avslutning


Fant du det du lette etter?