HELSENORGE

Epilepsi hos barn og ungdom

Epilepsi hos barn og ungdom er et kurs som gir grunnleggende kunnskap om epilepsi og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Kurset er for foreldre/pårørende og fagpersoner.

Pris

For foresatte: Gratis. For fagpersoner: 500,-.

Vennligst gi beskjed i god tid dersom du er forhindret fra å komme, slik at andre kan få plassen din!

Lunsj

Det serveres enkel lunsj

Opplæringspenger og reisegodtgjørelse

Yrkesaktive foreldre kan ha rett til opplæringspenger for kursdagen, og foreldre med lengre reisevei enn 10km kan ha rett til reisegodtgjørelse.

Program

Kurs i epilepsi hos barn og ungdom
08.30 – 09.00
Registrering og kaffe
09.00 – 09.10Velkommen v/ epilepsisykepleier Kristine Sanne
09.10 – 10.00Medisinsk informasjon v/ overlege Arve Vøllo
10.15 – 11.00Medisinsk informasjon fortsetter
11.15 – 12.00Hva gjør vi med anfall? Hvordan legge til rette for en best mulig hverdag? v/epilepsisykepleier Kristine Sanne, HABU og Ingvild Birkals, barneavdelingen SØ
12.15– 12.45Lunsj
12.45– 13.15En forelder deler sine erfaringer om det å ha et barn med epilepsi v/ Anita Brennhovd - Nilsen
13:15-13.30Pause m/frukt
13.30 – 14.15Epilepsi og læring v/ psykolog Julie M.R. Jansen
14.15-14.30Pause

Fant du det du lette etter?