Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst

Fagseminar, 07.03.2018-08.03.2018

Sykehuset Østfold inviterer sykepleiere og sykepleieledere ved helseforetakene, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner til fag- og forskningsdager 7. - 8. mars 2018. Hovedtema: «Sykepleie og teknologi».

Hensikten med seminaret

  • Skape en møteplass for drøfting av faglig utviklingsvirksomhet
  • Inspirere til faglig utvikling på arbeidsplassen
  • Synliggjøre klinisk sykepleie
  • Stimulere til dokumentasjon og presentasjon av klinisk praksis
  • Presentere faglige prosjekter som det arbeides med innenfor sykepleietjenesten

Program, informasjon om tidspunkt og lenke til påmelding kommer.

Når og hvor

Dato
07.03.2018-08.03.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Quality Fredrikstad, Nygata 2-6, 1607 Fredrikstad
 
Kontakt
Anne Karine Roos, Sykehuset Østfold. Telefon: 416 24 643, e-post: anne.karine.ostbye.roos@so-hf.no