Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst

Fagseminar, 07.03.2018-08.03.2018

Sykehuset Østfold inviterer sykepleiere og sykepleieledere ved helseforetakene, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner til fag- og forskningsdager. Hovedtema - sykepleie og teknologi.

Tema

Fag- og forskningsdagene vil bestå av plenumsforedrag, parallellsesjoner, omvisning på vårt moderne sykehus, posterutstillinger og stands.

Undertema er blant annet:

 • Pasientsikkerhet
 • Sykepleie før, nå og i fremtiden (teknologi)
 • Innovasjon
 • Kvalitetsforbedring og fagutvikling
 • Samhandling
 • Pasienterfaringer.

Foredragsholdere

 • Anne Grethe Erlandsen, statssekretær HOD
 • Just Ebbesen, administrerende direktør Sykehuset Østfold
 • Ingunn Olsen, innovasjonssjef Sykehuset Østfold
 • Bjørn Hofmann, professor NTNU og Universitet i Oslo
 • Anette Siebenherz, avdelingssjef hjertemedisinsk
  avdeling, Sykehuset Østfold og prosesseier Imatis
 • Camilla Gjellebæk, høgskolelektor avdeling for helse
  og velferd, Høgskolen i Østfold
 • Marie Dahl, prosjektleder, Sarpsborg kommune
 • Anne Bergland, Oslo universitetssykehus
 • Guro Bræin-Kjellvik, psykiater Sykehuset Østfold
 • Sven Liang Jensen, sivilingeniør maskinteknikk/
  erfaringsformidler
 • … med flere, se program for fullstendig oversikt.

Program

Her finner du programmet for fag- og forskningsdagene:

Dag 1

Hovedprogram og parallellsesjoner

Dag 2

Hovedprogram og parallellsesjoner

Her finner du program for begge dagene, invitasjon, samt informasjon om påmelding med mer i ett dokument.

Program oppdatert per 17. januar.

Programkomité 2018

Anca Maria Yttri, Sykehuset Vestfold
Anne Grete Wiborg, Sunnaas sykehus
Anne Kanutte Kabbe, Vestre Viken
Anne Karine Roos, Sykehuset Østfold
Bente Hamnes, Revmatismesykehuset
Berit Marie Flønæs, Vestre Viken
Bjørg Toril Stranden Langmo, Diakonhjemmet sykehus
Christine R. Borge, Lovisenberg diakonale sykehus
Carina Abrahamsen, Sykehuset Telemark
Carla Maria Nilssen, Betanien Hospital
Elisabeth Horgen, Sykehuset Innlandet
Hanne Myhren, Sykehuset Innlandet
Inger J. M. Finnstrøm, Vestre Viken
Lena Henriksen, Oslo universitetssykehus
Linn Grimestad Nordbø, Sykehuset Vestfold
Maren Falch Lindberg, Lovisenberg diakonale sykehus
Marianne Lundgård, Sykehuset Innlandet
Marit Elisabeth Alstad, Oslo universitetssykehus
Merete Skogen Birkelund, Martina Hansens Hospital
Sigfrid Stendahl, Sykehuset Innlandet
Tone Rustøen, Avdeling for sykepleie-
vitenskap, UiO
Vibeke Kristiansen, Akershus universitetssykehus
Vivi Haavik Tønnessen, Sørlandet sykehus

Hensikten med seminaret

 • Skape en møteplass for drøfting av faglig utviklingsvirksomhet
 • Inspirere til faglig utvikling på arbeidsplassen
 • Synliggjøre klinisk sykepleie
 • Stimulere til dokumentasjon og presentasjon av klinisk praksis
 • Presentere faglige prosjekter som det arbeides med innenfor sykepleietjenesten

Godkjenning

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 10 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Når og hvor

Dato
07.03.2018-08.03.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Quality Fredrikstad, Nygata 2-6, 1607 Fredrikstad
 
Kontaktinformasjon
Anne Karine Roos, Sykehuset Østfold. Telefon: 416 24 643, e-post: anne.karine.ostbye.roos@so-hf.no 

eller

Martine Hemstad Lyslid, Sykehuset Østfold
Telefon: 941 68 304
E-post: martine.hemstad.lyslid@so-hf.no
 
Mer informasjon
Meld deg på fag- og forskningsdagene her!  

Overnatting

Det er reservert rom på Quality Hotel Fredrikstad hvor konferansen skal holdes. Dette må du bestille og betale selv direkte hos hotellet. Hotellet ligger i gangavstand fra både buss- og togstasjon.

Booking

Booking av rom skjer ved å sende e-post til booking.fredrikstad@choice.no. Oppgi bookingkode: HelseSørØst.

Rom er reservert på bookingkode frem til 10. januar 2018. Etter denne datoen er rom tilgjengelig kun hvis det fortsatt er ledig kapasitet på hotellet. Hotellbestillingen kan avbestilles uten kostnad innen 7. februar 2018. (1 mnd før ankomst). «No shows» faktureres den enkelte i etterkant dersom det ikke er avbestilt innen tiden.

Priser

Konferanseavgift begge dager Kr. 1900,-
Konferanseavgift én dag Kr. 1000,-
(prisen inkl. lunsj, kaffe/te og pauseservering)
Festmiddag (ekskl. drikke) Kr. 595,-
Enkeltrom inkl.frokost, per døgn Kr. 990,-
Dobbeltrom inklusive frokost, per døgn Kr. 1090,-

Påmeldingsfrist: 9. februar.

Fant du det du lette etter?