HELSENORGE

Fysioterapi og kreft - temadag

Fagdag, 27.04.2018, Fysikalsk medisin og rehabilitering

Nå er det igjen duket for en spennende temadag for alle fysioterapeuter i 1. linjetjenesten som jobber med kreftpasienter. Det er åpent for at andre faggrupper kan delta også.

I år er vi så heldige å få besøk av Linda Sørby som er fysioterapeut ved både MSK klinikken i Fredrikstad og Anorektalpoliklinikken ved Sykehuset Østfold. Hun skal forelese om bekkenbunnen etter kreftbehandling hos både kvinner og menn.

Helle Aanesen som er daglig leder og intiativtaker til stiftelsen Aktiv mot kreft kommer sammen med Tormod Skogstad Nilsen som er forsker ved Norges idrettshøgskole. Helle Aanesen vil fortelle om stiftelsen Aktiv mot kreft og hvordan de jobber med å sette fokus på fysisk aktivitet og trening under og etter kreftbehandling. Tormod Skogstad Nilsen vil forelese om forskning innen fysisk aktivitet og kreft samt fortelle om AKTIV-instruktør studiet. Sjekk ut www.aktivmotkreft.no for mere informasjon om både stiftelsen Aktiv mot kreft og AKTIV-instruktør studiet.

Vi kommer også til å se litt på både fysioterapi veilederen «Fysioterapi til kreftpasienter» som kom i 2016 og pakkeforløpene.

Vi ønsker at temadagen i tillegg til å være en arena for oppdatering på hva som skjer innen fagfeltet fysioterapi og kreft, kan være et sted hvor fysioterapeuter og andre faggrupper som jobber med kreftpasienter kan møtes for å utveksle erfaringer og skape kontakter.

Når og hvor

Dato
27.04.2018 
Klokkeslett
08:00-15:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
Plenumssalen. Inngang fra vestibylen.
 
Arrangør
Fysikalsk medisin og rehabilitering
 

Pris: 400 kroner, 100 kroner for turnusfysioterapeut.

Påmeldingsfrist: 18. april

Påmelding: Meld deg på her!

Program

08:00-08:15: Registrering

08:15-09:30 Velkommen
Presentasjon av deltagere
Pakkeforløpene
Fysioterapiveilederen

09:30-09:45 Pause

09:45-10:30  «Bekkenbunnen etter kreftbehandling hos både kvinner og menn», v/ fysioterapeut Linda Sørby

10:30-10:45 Pause

10:45-11:30 Foredrag v/ fysioterapeut Linda Sørby fortsetter

11:30-12:15 Lunsj

12:15-13:00   «Aktiv mot kreft», v/Helle Aanese - daglig leder og intiativ taker til stiftelsen Aktiv mot kreft.

13:00-13:15 Pause

13:15-14:00 «Forskning på kreft og fysisk aktivitet samt AKTIV-instruktør studiet» v/Tormod Skogstad Nilsen - forsker ved Norges idrettshøgskole

14:00-14:15 Pause

14:15-15:00 «Trening av kreftpasienten under og etter kreftbehandling»  v/Fysioterapeut med AKTIV-Instruktør utdanning

15:00-15:15 Takk for i dag


Med forbehold om endringer

Fant du det du lette etter?