Helsepedagogikk

Kurs, 29.01.2020-01.04.2020, Lærings- og mestringssenteret

Kommunikasjon i den kliniske hverdagen er en selvfølgelighet, men hvordan sikre formidling av vesentlig medisinsk informasjon og pasientens egen deltakelse? Står du trygt nok i deg selv for å møte reaksjoner fra både pasienter og pårørende?

Når og hvor

Dato
29.01.2020-01.04.2020 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Sykehuset Østfold Moss
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 

Stortingsmelding om Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) viser til at pasient og helsepersonell skal samarbeide om å foreta valg om utredning, behandling og oppfølging i den grad, og på de måter som pasienten ønsker (samvalg), en litt annen vri enn den tradisjonelle arbeidsmetoden. Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs i Helsepedagogikk som vil styrke deg i din rolle som helsepersonell der du skal samhandle og være i god dialog med pasienter og pårørende.

Vi jobber med helsefremmende temaer som relasjonskompetanse, holdninger og verdier, brukermedvirkning og mestrings- og endringsprosesser. Kurset er praksisnært og dialogbasert.

Målgruppe

Helsepersonell og erfarne brukermedvirkere.

Kursdager med tema

Onsdag 29. januar: Innføring i helsepedagogikk

Onsdag 12. februar: Kommunikasjon - individ- og grupperelatert

Onsdag 26. februar: Relasjonskompetanse, holdninger og verdier

Onsdag 11. mars: Pedagogikk i praksis. Brukermedvirkning.

Onsdag 25. mars: Mestrings- og endringsprosesser

Onsdag 1. april: Refleksjon om eget ståsted

Med forbehold om endringer i programmet.

Det kreves 80 % deltakelse for at kurset skal godkjennes.

Pris

For eksterne: kroner 1000,-

For medarbeidere i Sykehuset Østfold og brukermedvirkere: kostnadsfritt

Påmelding

For eksterne: Send e-post til mestring@so-hf.no eller ring lærings- og mestringssenteret på telefon 69 86 68 86 mandag, tirsdag og torsdag klokka 09.00 til 14.00.

Medarbeidere i Sykehuset Østfold melder seg på i læringsportalen.

Om kurset

Formål

Videreutvikle og styrke deltakernes kompetanse som gode helsepedagoger og bidra til at de opplever tilstrekkelig trygghet til å gjennomføre lærings- og mestringstilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Læringsmål

Etter gjennomført kurs i helsepedagogikk skal deltakerne kunne:

  • redegjøre for sentrale begreper og temaer innen helsepedagogikk
  • redegjøre for viktigheten av relasjonens og samspillets betydning når det handler om læring og mestring innen helse
  • legge til rette for lærings- og mestringsvirksomhet med utgangspunkt i den enkeltes helsekompetanse, behov og ønsker
  • planlegge lærings- og mestringstilbud i grupper, sammen med brukerrepresentanter
  • anvende ulike pedagogiske arbeidsformer og metoder, både i individuelle møter og i grupper
  • anerkjenne brukernes erfaringskunnskap og praktisere sidestilt samarbeid

Kurset har flere spennende gjesteforelesere og brukerrepresentanter, blant andre:
- Olav Løkvik, gruppeterapeut, med tema «Gruppe som metode»
- Astri Hognestad, psykoterapeut, med tema «Betydningen av å anerkjenne følelser»
- Jan Henrik Lund, overlege, med tema «Kommunikasjon med pasienter og pårørende».

Fant du det du lette etter?