Helsepedagogikk - høsten 2020

 

Formål og læringsmål

Formål:

Videreutvikle og styrke deltakernes kompetanse innen helsepedagogikk, for å bidra til at de opplever tilstrekkelig trygghet til å gjennomføre lærings- og mestringstilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Læringsmål:

Deltakeren skal ved å delta på kurs i regi av læringssenteret tilegne seg:

 • Teoretiske kunnskaper
 • Økt kunnskap om helsefremmende valg og andre sentrale begrep/ord
 • Kunnskaper om ulike verktøy og hva de kan benyttes til/når
 • Nye erfaringer ved å delta i erfaringsutveksling
 • Økt egeninnsikt om hva som er viktig for god livskvalitet

Aktuelle tema

 •  Innføring i helsepedagogikk – sentrale begreper
 • Kommunikasjon
 • Brukermedvirkning. Pedagogikk i praksis eller pasient- og pårørendeopplæring i praksis (mestringsverktøy og planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Relasjonskompetanse, verdier og holdninger
 • Mestrings- og endringsprosesser
 • Refleksjon om utfordringer i arbeidshverdagen

Målgruppe

Helsepersonell og brukermedvirkere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som arbeider med/planlegger å arbeide med pasient- og pårørendeopplæring.


Min/maks antall deltakere: Totalt 16. 10 plasser til medarbeidere i SØ og 6 plasser til eksterne.

Pris

Gratis for medarbeidere i Sykehuset Østfold. 1500 kroner for eksterne deltagere.

Påmelding

Medarbeidere i Sykehuset Østfold melder seg på i Læringsportalen. Eksterne kan sende en e-post til mestring@so-hf.no.
 

Annet 

Det kreves 80 % deltakelse for at kurset skal godkjennes.
 

Fant du det du lette etter?