Helt sjef! for ungdom 15 til 17 år

Kurs, 11.10.2017-03.01.2018, Lærings- og mestringssenteret

 

Når og hvor

Dato
11.10.2017-03.01.2018 
Klokkeslett
16:30-19:00 
Sted
Rygge familiesenter, Varnaveien 35, 1526 Moss
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 

Hva er Helt sjef! ?

Helt sjef! er et mestringskurs hvor du kan møte andre unge i liknende situasjon, dele erfaringer og få tips om hvordan du kan møte helseutfordringene som ung – både med tanke på skole, foreldre, venner og fritid.

Hvem kan delta?

Kurset passer for deg som er ung og har langvarige helseutfordringer (diagnose, funksjonsnedsettelse eller opplever utfordringer i livet). Mange kan synes det er vanskelig når de skal kombinere det å ta vare på egen helse med utdanning, venner, fritid og familie.

Målet med mestringskurset

Målet er at du skal bli bevisst på deg selv og din situasjon. Kurset skal styrke deg til å kunne gjøre valg og mestre din egen hverdag, best mulig.

Når og hvor

Vi møtes seks onsdager i perioden 25.10.17 til 3.1.18, klokka 1630 til 1900 hver gang, på Rygge familiesenter. Kurset er gratis.

Obligatorisk informasjonsmøte

Det er obligatorisk informasjonsmøte for ungdom og deres foresatte onsdag 11.10.17 klokka 1630 til 1730.

Innhold og tema for samlingene

«Meg som ung» - vi blir kjent i gruppen og deler erfaringer om det å være ung.
«Å være god nok – hva er viktig for meg nå?» Vi utforsker hvordan tankene henger sammen med følelser og hvordan vi kan møte ulike situasjoner.
«Følelser og sånt» - hvordan bidrar mine egne følelser og styrker til opplevelse av glede og mestring?
«Gi og ta – hva er gode relasjoner?» - vi ser nærmere på hvilke relasjoner i nettverket ditt som gir energi og hvilke som tar energi.
«Familie og venner – viktig men vanskelig» - vi utforsker hva som fremmer godt samspill i familien og i sosiale møter som mellom venner.
«Sjef i eget liv» - vi utforsker to spørsmål: Hvordan kan du selv ta kan ta styringen over eget liv og helse? og Hvordan kan du formidle egne behov på en god måte?

Påmelding

Påmelding til informasjonsmøtet

Mer om Helt sjef!

Helt sjef! er utviklet ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og er et mestringskurs på tvers av diagnoser. Mer informasjon på www.mestring.no

Det er en fordel å følge alle seks samlingene. Da blir gruppen kjent og trygge på hverandre. Vi utforsker spørsmål og drøfter hverdagsmøter, utfordringer og blir bevisst på egne ressurser. Gruppen vil bestå av maks 12 deltakere. Mestringskurset ledes av fagpersoner som har god erfaring med ungdom og mestring.

Er du yngre eller eldre enn 15-17 år? Vi ønsker kontakt med deg for å få registrert interesse for eventuelt å legge opp til Helt sjef! for yngre eller eldre deltakere.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt oss på 958 68 494.