HELSENORGE

Hvordan hjelpe familien når barnet har en livstruende eller livsbegrensende tilstand?

Webinaret er et samarbeid mellom stiftelsen Frambu - Leve NÅ og palliativt team for barn og unge (PALBU) og seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) ved Sykehuset Østfold

Program


13.00 - 13.05
Velkommen
13.05 – 13.25
Hva er barnepalliasjon?
v/overlege Ellen Annexstad, Stiftelsen Frambu - Leve NÅ

13.25 – 13.45 
Leve NÅ – enhet for samhandling, livskvalitet og lindring v/prosjektleder Monica Andresen, Stiftelsen Frambu – Leve NÅ
13.45 - 13.55
Pause
13.55 – 14.20
Presentasjon og kasuistikker
v/Palliativt team Barne- og ungdomshabiliteringen (HABU), Sykehuset Østfold

14.45 – 15.00 
Oppsummering og tanker om veien videre

Pris

Webinaret er gratis.

Målgruppe

Alle yrkesgrupper som jobber med barnepalliasjon.


Endringer i programmet kan forekomme.
Fant du det du lette etter?