Hvordan snakke med barn om å ha en nedsatt funksjonsevne?

Kurs, 24.10.2019, Barne- og ungdomshabilitering

Hva vet og tenker barnet som har en nedsatt funksjonsevne om seg selv og sine erfaringer? Hvordan kan voksne rundt barnet hjelpe det til å snakke om sin diagnose og sette ord på sine tanker?

Mange voksne synes at dette er vanskelige temaer og vil vente til barnet selv tar initiativ til å snakke. De fleste barna trenger hjelp av en voksen til å initiere slike samtaler. 

Når barnet får mulighet til å spørre om sin tilstand, kan foreldre og fagpersoner få kjennskap til hva det tenker, rette opp i misforståelser og gi riktig informasjon. Ved å gi barna mulighet til å sette ord på og uttrykke hva de føler, hjelper vi dem til å håndtere sin hverdag bedre.

Voksne som våger å snakke og tåler å høre, gir trygghet for barnet. Denne kursdagen tar sikte på å gi foreldre og fagpersoner kunnskap og trygghet til å være gode samtalepartnere.

Dato: kl. 09.00-15.30. Registreringen starter 08.30.
Sted: Filadelfia kirkens lokaler i Fredrikstad, Ilaveien 108, 1605 Fredrikstad

Målgruppe: Foreldre, familie og fagpersoner rundt barn i alderen 3-12 år med motoriske eller kognitive funksjonsnedsettelser.

Påmelding:

Påmelding for fagfolk/helsepersonell

Påmelding for foreldre/foresatte

Påmeldingsfrist: 11. oktober

Pris: Foresatte gratis. Fagpersoner 600 kroner inkl. enkel lunsj.

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger for kursdagen og foreldre med lengre reisevei enn 10 km kan ha rett til kjøregodtgjørelse.

Forelesere: Psykologspesialist  Torun Vatne og psykologspesialist  Krister Fjermestad fra Frambu senter for sjeldne diagnoser, begge to er kliniske psykologspesialister med fordypning barn og unge. Spesialfysioterapeut Tone Mari Steinmoen Mikelborg fra barne-og ungdomshabiliteringen Sykehuset Telemark. Erfaringsformidler Magnus Bøgle.


 Program

 

08:30-09:00Registrering og kaffe
09:00-09:10Velkommen til kurs
09:10-10:10

Torun Vatne og Krister Fjermestad:

Barns utvikling relatert til tanker om kropp og helse

10:10-10:30Pause
10:30-11:30

Torun Vatne og Krister Fjermestad:

Hvordan legge til rette for konsultasjoner for barn?

11:30-12:15Lunsjpause
12:15-13:15

Torun Vatne og Krister Fjermestad:

Samtaler med barn, inkludert når temaer er vanskelige

13:15-13:30Pause
13:30-14:00Landslagspiller i kjelkehockey Magnus Bøgle, deler erfaringer om dagens tema.
14:00-15:00

Tone Mari Steinmoen Mikelborg, spesialfysioterapeut Barne- og ungdomshabiliteringen Sykehuset Telemark

Hvordan kan man formidle informasjon om diagnose til barn på en forståelig måte? Praktiske eksempler og erfaringer

15:00-15:30

Når barnet trenger oppfølging: Hvilke tiltak og instanser finnes i kommunen og spesialisthelsetjenesten?

 Oppsummering og avslutning av dagen

 

Når og hvor

Dato
24.10.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Filadelfia kirkens lokaler i Fredrikstad, Ilaveien 108, 1605 Fredrikstad
 
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 
Kontaktinformasjon
Kursansvarlige: Familieterapeut Mia Rafstedt, spesialergoterapeut Lise Helene Engmo og spesialfysioterapeut Randi Marie Værvågen Weyde, barne- og ungdomshabiliteringen i Sykehuset Østfold.

Ved spørsmål kan du kontakte oss på telefon 69 86 98 00
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.