Innføring i utviklingshemming, autisme og miljøarbeid

Seksjon voksenhabilitering inviterer til dagskurs med fokus på kunnskap, refleksjon og godt miljøarbeid innen utviklingshemming og autisme.

Målgruppe

Bistandsytere i kommunene som yter tjenester til personer med utviklingshemming og / eller autisme i det daglige.

Pris

Kroner 250.

Forelesere

Marit Torgauten, vernepleier med master i tverrfaglig samarbeid i helse og sosialsektoren 
Afreen Olsen, sosionom, master i sosialt arbeid
Helga Garshol, vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikkFant du det du lette etter?