Mestringskurs: Livsstyrketrening

Kurs, 11.09.2019-27.11.2019, DPS nordre Østfold

Livsstyrketrening (LST) er et mestringskurs i gruppe, med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer. Utgangs-
punktet for LST er at tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

Hensikten med kurset

Kurset er utviklet for å gi påfyll i hverdagen. Kurset bidrar til å gjøre deg mer bevisst på egne grenser, å ivareta deg selv og finne fram til egne ressurser og muligheter. Livsstyrketrening inneholder også stressmestring gjennom øvelser i mindfulness (oppmerksomt nærvær).

Gruppesamlinger

Gruppen ledes av to personer med godkjent veilederkompetanse i gruppeledelse innen Livsstyrketrening. Kurset veksler mellom korte forelesninger, øvelser, erfaringsutveksling og veiledning.

Hver samling har forskjellige temaer, blant annet:

  • Hvem er jeg? Hva trenger jeg? Egne ressurser, muligheter og valg.
  • "Livet setter seg i kroppen". Forstå sammenhengen mellom kropp og sinn, at vi er en helhet bestående av kropp, tanker og følelser.
  • Vanskelige følelser som sinne og dårlig samvittighet.
  • Hva gir glede? Hva gir energi? Hva tar energi? Om det å kjenne og sette egne grenser.

Livsstyrketrening er et program utviklet av Eldri Steen, veilednings-pedagog, dr.polit. og Liv Haugli, spesialist i arbeidsmedisin, dr.med.

Les mer på: www.livsstyrketrening.no

Målgruppe

Pårørende og andre som har utfordringer i livet som de ønsker å jobbe med.

Informasjonsmøte

Onsdag 12. juni kl.18.00.

Kursstart

Onsdag 11. september kl. 17.00-20.30

Varighet

10 gruppesamlinger på onsdager fra kl. 17.00 til 20.30

Kurskvelder

11., 18., og 25. september
9., 16. og 23. oktober
6., 13. og 27. november

Hver samling varer 3,5 timer. Pauser legges inn ved behov.

Antall deltakere

Maksimum 15

Henvisning

Kurset er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning.

Servering

Det blir servert kaffe og te.

Påmelding

Det arrangeres et informasjonsmøte om kurset onsdag 12. juni kl. 18.00, som det anbefales interesserte å delta på. Her får du nærmere informasjon om temaene på gruppesamlingene, og gruppelederne svarer på spørsmål.

Det kreves ingen påmelding for å delta på informasjonsmøtet. Påmelding til selve kurset skjer i møtet.

 Møtet holdes i kurslokalene ved DPS Moss, Peer Gynts vei 72, Moss.

Når og hvor

Dato
11.09.2019-27.11.2019 
Klokkeslett
17:00-20:30
Sted
Peer Gynts vei 72, Moss
  
Arrangør
DPS Nordre Østfold
 
Kontaktinformasjon
For mer informasjon om kurset, kontakt kurslederne:

Unni Fylling Eriksen
Telefon: 69 86 97 13
E-post: Unni.Fylling.Eriksen@so-hf.no 

Borghild Vege
Telefon: 69 86 94 87
E-post: Borghild.vege@so-hf.no 
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.