HELSENORGE

Østfold nettverk - temadag

Nettverksmøte, 25.05.2018, Barne- og ungdomshabilitering, Voksenhabilitering

Spising, ernæring hos store barn og voksne med multifunksjonshemming er tema for denne nettverkssamlingen.

Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) og seksjon voksenhabilitering (HAVO) arrangerer temadag i samarbeid med fagpersoner i distriktene

Østfold nettverk er et samarbeidsforum med fokus på opplæringsbehov hos de som arbeider med mennesker som har multifunksjonshemming – og som fungerer på de tidligste utviklingstrinn

Forelesning med mulighet for spørsmål og diskusjon/dialog med kursdeltakere.

Nettverkssamlingen er gratis. Vi spanderer kaffe, te og frukt. Ta med matpakke.

Når og hvor

Dato
25.05.2018 
Klokkeslett
09:00-14:15
Sted
Sarpsborgklinikken
4. etasje.
 
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering, Voksenhabilitering
 
Kontaktinformasjon
 

Program

08:30-09:00Registrering
09:00-11:30Innledning om temaet ved klinisk ernæringsfysiolog Ingrid Jelling
- Hva er god ernæring?
- Vurdering av ernæringsstatus
- Tiltak for å bedre ernæringssituasjon (overvekt, undervekt, selektive spisevansker m.m)
- Eksempler, kasus
11:30-12:15Lunsj
12:15-14:00Temaet fortsetter med spørsmål og utveksling av tanker, ideer og erfaringer
14:00-14:15Informasjon fra nettverket og avslutning
Ta gjerne med selvopplevde dilemmaer og problemstillinger du ønsker å drøfte.
Fant du det du lette etter?