Palliasjon – 3 dagers grunnkurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 03.05.2019-13.05.2019 , Fag- og kompetanseavdelingen, Senter for lindrende behandling

Senter for lindrende behandling inviterer i samarbeid med
fag- og kompetanseavdelingen til 3 dagers kurs i grunnleggende palliasjon.

Tid:  3. mai, 8. mai og 13. mai alle dager fra kl. 0900-1500.

Sted: Sykehuset Østfold, Tuneteknikeren, Tuneveien 20, med innkjøring fra Trompetveien.

Godkjenning:  Kurset er godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 18 timer.

Pris: 1000 kroner for deltakere som ikke er ansatt i Sykehuset Østfold.

Servering: Det serveres kaffe/te og enkel lunsj/frukt.

 

PROGRAM DAG 1, 3. mai

Kursleder: Astrid Blomqvist
0900-0915Velkommen og innledning v/Senter for lindrende behandling (SLB), kreftsykepleier Astrid Blomqvist
0915-0945Utviklingssykehjemmet i Østfold  v/sykepleier og rådgiver Håkon Johansen 
0945-1045Symptomlindring og ESAS v/SLB sykepleier Helene Hansen 
1045-1100Pause
1100-1145Smerter v/SLB overlege Siri Brelin
1145-1215Lunsj
1215-1300Smerter forts.
1300-1305Pause
1305-1500Kommunikasjon v/psykologspesialist og professor  Arnstein Finset

 

PROGRAM DAG 2, 8. mai

Kursleder: Astrid Blomqvist
0900-0910Velkommen dag 2
0910-1010Den døende pasienten v/SLB overlege Michael Steffen 
1010-1050

Ernæring og kakeksi v/SLB kreftspl Monicka Hegge 

1050-1100Pause
1100-1145Dyspne v/SLB kreftsykepleier Astrid Helene Blomqvist
1145-1215Lunsj
1215-1315Delir v/onkolog Frode Jordal
1315-1330Pause
1330-1415Kvalme v/SLB overlege Michael Steffen
1415-1500Munnstell v/SLB kreftsykepleier Åsa B Mellequist

PROGRAM DAG 3, 13. mai

Kursleder: Astrid Blomqvist
0900-0905Velkommen dag 2
0905-1100Barn som pårørende til alvorlig syk v/sykehusprest Steinar Ekvik
1100-1145Etiske utfordringer i palliasjon v/SLB kreftsykepleier Astrid Helene Blomqvist
1145-1215Lunsj
1215-1300Pårørende til alvorlig syke og CSNAT v/SLB kreftsykepleier Kine Torgersen
1300-1345Fatigue v/LIS lege SLB
1345-1350Benstrekk
1350-1450«Breaking bad news» v/onkolog Silje Songe Møller
1450-1500Avslutning

 

 

Når og hvor

Dato
03.05.2019-13.05.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Tuneteknikeren rom 259, Tuneveien 20, Sarpsborg.  Innkjøring fra Trompetveien.
 
Arrangør
Fag- og kompetanseavdelingen, Senter for lindrende behandling
 
Kontakt
Spørsmål vedrørende påmelding rettes til kurskonsulent Vibeke Staxrud telefon 948 89 946 eller vibeke.staxrud@so-hf.no.

Spørsmål om kurset kan rettes til senter for lindrende behandling ved fagsykepleier Astrid Helene Blomquist på telefon 901 08 242.
 
Mer informasjon
Meld deg på her!  

Hvorfor er kunnskap om palliasjon viktig?

Det sentrale med palliasjon er at tilnærmingen som ligger til grunn for behandlingen og omsorgen er rettet mot den alvorlig syke og døende pasienten og hans/hennes reaksjoner på sykdom; fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt. 

Målet er å gi et pasienttilpasset helsetilbud som kombinerer den sykdomsrettede tilnærmingen med pasienten i sentrum.

En tverrfaglig tilnærming til pasient og pårørende er derfor sentral.

En tydelig etisk bevissthet hos helse og omsorgspersonell er en forutsetning for pasientens og pårørendes tillit til helse- og omsorgstjenesten, altså oss.

Kunnskap om palliasjon er viktig også for oss som skal stå i dette, og møte lidelse hos pasienter og pårørende. Så hensikten med disse kursdagene er å øke faglig kunnskap for å stå bedre rustet til å møte utfordringer på en faglig god måte.

Å vise faglighet, er en god måte å gi omsorg på. Og for vår egen del, å føle at vi har mulighet til å gjøre noe, som forhåpentligvis kan gjøre en forskjell for det mennesket vi forsøker å hjelpe.

I dette kurset håper vi på å gi dere noen redskaper for å hjelpe pasienten med sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle utfordringer, og at dere vil stå mer rustet til å møte pasientens pårørende og deres vanskelige situasjon.

Vi anbefaler at alle helsepersonell som jobber med alvorlig syke og døende i sykehus, sykehjem og kommuner deltar på kurs, samt at ressurspersoner i kreftomsorg/ sykepleiernettverket får mulighet til å delta.

Vi anbefaler også leger som ønsker innføring i palliasjon om å delta.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.