Psykoseseminar for pårørende

Familiemedlemmer er de viktigste omsorgspersonene når personer blir psykisk syke. Derfor anbefales det å involvere pårørende i behandlingen, og at pårørende får kunnskap om psykose og behandling.

Familiemedlemmer er de viktigste omsorgspersonene når personer blir psykisk syke. Det er ikke alltid lett å forstå psykose og problemer som kommer i kjølvannet av psykose.
Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinjer og Pårørendeveilederen anbefaler å involvere familien i behandlingen og formidle kunnskap om psykose og behandling.

Program:
17.30-18.00      Hjelp til pålogging
18.00-18.05      Velkommen og møteregler
18.05-18.35      Psykoseforståelse ved psykiater/overlege Kjetil Horn
18.35-18.45      Spørsmål
18.45-18.55      Pause
18.55-19.05      Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP Nedre
     Glomma
19.05-19.15      Pårørendesenteret
19.15-19.25      Pasient- og brukerombudet
19.25-19.35      Pause
19.35-19.55      Stressforståelse og stresshåndtering
19.55-20.00      Pause
20.00-20.20      Familiesamarbeid ved psykoser
20.20-20.30      Spørsmål og avslutning

Pålogging:
Seminaret foregår digitalt på Norsk Helsenett (join.nhn.no). Informasjon og link til pålogging sendes når kurset nærmer seg.

Fant du det du lette etter?