HELSENORGE

Rusproblemer - kurs for pårørende

Kurs, Rus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Moss

Poliklinikk for rus og avhengighet Moss arrangerer regelmessig kurs for pårørende. Kurset går over 5 uker.

  • Har du et familiemedlem med rusproblemer?
  • Går rusproblemene utover deg eller andre i familien?
  • Ønsker du å lære mer om hvordan du kan ta bedre vare på deg selv som pårørende?
  • Vil du høre om og lære av andre pårørendes erfaringer og dele dine erfaringer med dem?
  • Vil du å vite mer om hva rusmiddelavhengighet er og hvilke behandlingstilbud om finnes?

Poliklinikk for rus og avhengighet Moss arrangerer regelmessig kurs for pårørende.

Kurset går over 5 uker. Tirsdager i tidsrommet klokken 17.00 – 19.00.

For å delta må du be om henvisning fra fastlege/rustjeneste/annen spesialisthelsetjeneste.

Kostnad for deltakelse er vanlig egenandel i spesialisthelsetjenesten,
per nå 351 kroner per gang (inntil evt. frikort). Ved flere deltakere fra samme familie, betales det kun én egenandel.

Innbyggere i kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby vil ha fortrinnsrett ved for mange påmeldte.

Ta kontakt med poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Moss på telefon 69 86 96 30 for å få oppstarttidspunkt for neste kurs!

Når og hvor

Sted
Sykehuset Østfold Moss
Kurset vil være i lokalene til poliklinikk for rus og avhengighet Moss (to etasjer over Moss legevakt).
 
Arrangør
Rus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Moss
 
Fant du det du lette etter?