HELSENORGE

SIBS-kurs

Hvordan styrke kommunikasjonen mellom søsken og foreldre til barn med funksjonsnedsettelse?
Hva er SIBS? SIBS er en forkortelse for det engelske ordet SIBLINGS (søsken).

Målgruppe

SIBS er et kurs for søsken og foreldre til barn med funksjonsvariasjon som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen. Kurset er for søsken i alderen 8 til 16 år. 

Tid

Kurset går over to dager à tre timer. Barna deltar sammen med én av sine foreldre. Den samme forelderen må delta på begge kursdagene. Kurset gjennomføres i grupper med 4 til 8 barn og foreldre.

Pris

Gratis

Hvorfor delta på SIBS?

Vi vet at søsken ofte kan ha ubesvarte spørsmål og opplevelser som er vanskelige å håndtere. Vi vet også at det kan være utfordrende for foreldre å få snakket med barna sine på en god måte om det å være søsken til et barn med ekstra store utfordringer. Når barn og ungdom får sette ord på tanker og følelser, kan dette bidra til god mental helse. 
Mål for kurset er at barna som deltar skal få snakke om sine opplevelser og følelser rundt søskens diagnose.
Mål for foreldrenes deltakelse er økt kunnskap om hvordan man kan høre etter, vise interesse for, og forståelse for søskens følelsesmessige opplevelser.

Program

TEMA DAG 1
Bli kjent, kunnskap om diagnose, samtaleteknikker 
  • Felles oppstart
  • Gruppesamtale for søsken +  gruppesamtale for foreldre
  • Forelder og barn snakker sammen
  • Felles avslutning
TEMA DAG 2
Utforsking av søskens følelser og behov, videre trening i samtaleteknikker
  • Felles oppstart
  • Gruppesamtale for søsken + gruppesamtale for foreldre
  • Forelder og barn snakker sammen 
  • Avslutning

Fant du det du lette etter?