Skolestart

Dette er et kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne med nevrologisk årsak, som skal begynne på skolen i 2021/22.

Pris

Gratis. Foreldre med lengre reisevei enn 10 km har anledning  til å søke om kjøregodtgjørelse.

Forelesere

Spesialvernepleier Jorunn Johansen, spesialergoterapeut Lise Helene Engmo, og spesialsykepleier Anne Karin Hagen

Påmelding

På e-post til barnehabilitering@so-hf.no eller telefon til Lisbeth Wabakken 69 86 98 00.

Påmeldingsfrist

2. september

Kursansvarlige

Anne Karin Hagen

Ved spørsmål kan du kontakte oss på telefon 69 86 98 00

Program

11.30-12.00

Registrering
12.00-12.45Lovverk og saksgang: sakkyndig vurdering, tilpasset opplæring og spesialundervisning.
12.45-13.00Pause
13.00-13.45Suksessfaktorer for god overgang til skolen; koordinering og planlegging
13.45-14.00Pause
14.00-14.45Tilrettelegging av fysisk miljø og ivaretakelse av medisinske behov
14.45-15.00Pause
15.00-15.30Avslutning: Foreleserne er tilgjengelig for spørsmål

 

Fant du det du lette etter?