Småbarnsdagene

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 15.03.2017-16.03.2017

Småbarnsdagene i Østfold er et fagseminar om spe- og småbarns psykiske helse for både kommunal- og spesialisthelsetjenesten, som årlig arrangeres i samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold,  Sykehuset Østfold og Høgskolen i Østfold.

PROGRAM 15. mars

08.30–09.00 Registrering – kaffe/te

09.00–09.15 Åpning v/Britt Robertsen, Sykehuset Østfold

09.15–11.45 Relasjonstraumer i småbarnsalder og små barn med traumatiserte foreldre. Astri Lindberg, RBUP

11.45–12.30 Lunsj

12.30–13.00 Opplæringsprogrammet Tidlig Inn – fra kunnskap til ny praksis i kommunene? Karen Hafslund, KORUS-øst

13.00–14.45 Traumesensitiv omsorg – hvordan styrke barnets kapasitet til selvregulering? Mari Bræin, RVTS-Øst

14.45–15.00 Avslutning

PROGRAM 16. mars

08.30–09.00 Morgenmingling med kaffe/te

09.00–12.00 Den følsomme hjerne, sårbare barn, og relevansen av tilknytning for å sikre personlighetsutvikling. Forståelse og behandlingstiltak. Susan Hart

12.00–12.45 Lunsj

12.45–14.45 Susan Hart fortsetter

14.45–15.00 Avslutning 

Målgruppe

Ansatte i førstelinjen og spesialisthelsetjenesten, som arbeider med de minste barna (0-6år) og deres familier, på tvers av både kommunegrenser, forvaltningsnivå og faggrupper.

Les mer om småbarnsdagene og hvordan man melder seg på.

(Lenke til R-bup)

Arrangementet ligger også på facebook.

Når og hvor

Dato
15.03.2017-16.03.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Litteraturhuset, Storgaten 11, 1607 Fredrikstad .
 
Fant du det du lette etter?