HELSENORGE

Smertekartlegging hos de som ikke kan snakke

Bistand og omsorg kan være utfordrende når det handler om å hjelpe de som ikke kan fortelle så godt selv. Vurdering for smerte og plage må ofte foregå i samarbeid med noen. Seksjon voksenhabilitering inviterer til dagskurs for bistandsytere og pårørende.
Bistand og omsorg kan være utfordrende når det handler om å hjelpe de som ikke kan fortelle så godt selv. Vurdering for smerte og plage må ofte foregå i samarbeid med noen som kjenner personen godt.
Hvordan kan vi nærme oss dette? Kurset setter fokus på aktuell målgruppe og belyser noen perspektiver fra nyere smerteforståelse med anbefalte retningslinjer for praksis. Det blir også presentert konkrete kartleggingsverktøyer.

Målgruppe: Bistandsytere og pårørende

Foreleser: Fagkonsulent Torbjørn Tangen, spesialfysioterapeut M.SC.

Pris: 250 kroner. Faktura ettersendes.

Antall deltakere: Maksimalt 20.

Program


Program
09.30-10.00

Registrering og kaffe/te.

10.00-10.45

Grunnleggende om smerteforståelse relatert til målgruppen. Tolkning av funn.

10.45- 11.45Lunsj

11.45-12.30

Anbefalinger for praksis
12.45-13.30Praktisk workshop med utvalgte instrumenter

13.30-14.00

Oppsummering og avslutning

 Fant du det du lette etter?