Helsenorge

Smertekartlegging hos de som ikke kan snakke

Fysioterapi innen voksenhabilitering kan være utfordrende når det handler om funksjonsvurdering av de pasientene som ikke kan fortelle så godt selv. Seksjon voksenhabilitering inviterer til dagskurs for kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Anamnese og klinisk undersøkelse må ofte foregå i samarbeid med bistandsperson som kjenner pasienten godt.
Hvordan forstå smertebildet og iverksette rett intervensjon? Kurset setter fokus på aktuell målgruppe og belyser noen perspektiver fra nyere smerteforståelse med anbefalte retningslinjer for praksis.

Foreleser: Fagkonsulent Torbjørn Tangen, spesialfysioterapeut M.SC.

Pris: 250 kroner

Av hensyn til koronarestriksjoner settes maksimalt antall deltakere til 15 personer.

Program

09.30-10.00

Registrering og kaffe/te.

10.00-10.45

Grunnleggende om smerteforståelse relatert til målgruppen. Tolkning av funn.

10.45- 11.45Lunsj

11.45-12.30

Undersøkelsesteknikk og anbefalinger for praksis.
12.45-13.30Praktisk workshop med utvalgte instrumenter.

13.30-14.00

Oppsummering og avslutning.

 

Fant du det du lette etter?