Sosiale rettigheter - april

Kurs, 10.04.2018, Barne- og ungdomshabilitering

Dette er et kurs om de ulike rettigheter du har som foreldre til et barn med nedsatt funksjonsevne, og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU).

Kurset retter seg mot foreldre til barn som har vært til utredning ved seksjon barne- og ungdomshabilitering, HABU og barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk BUPP, samt foreldre til barn med kronisk sykdom som er i kontakt med barne- og ungdomsklinikken på Sykehuset Østfold Kalnes.

Når og hvor

Dato
10.04.2018 
Klokkeslett
12:00-14:30
Sted
Sarpsborgklinikken
  
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kan du kontakte  Mia Rafstedt på telefon 69 86 98 00.
 
Mer informasjon
Meld deg på her!  

Vi vil informere om stønader og tjenester foreldre kan ha rett til å søke fra NAV trygd eller kommunen, for eksempel hjelpestønad, grunnstønad, utvidet rett til omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, reisegodtgjørelse, omsorgslønn, avlastning, støttekontakt, individuell plan og ledsagerbevis.


Påmeldingsfrist:  3. april

Pris: Kurset er gratis. Kaffe/te vil bli servert.

Foreleser: sosionomene Mia Rafstedt og Elin Saltermark Haugan


Fant du det du lette etter?