Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne

Kurs, 08.05.2017, Barne- og ungdomshabilitering

 

Når og hvor

Dato
08.05.2017 
Klokkeslett
12:00-15:00 
Sted
Sarpsborgklinikken
  
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 

Det er knyttet økonomiske ytelser til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. Når ungdommen blir 18 år vil flere av de ytelsene som ungdommene og foreldrene har endres. Det vil også være andre rettigheter som kan være aktuelle.

Temaer som vil tas opp denne informasjonsdagen vil for eksempel være: hjelpestønad, grunnstønad, pleiepenger, omsorgslønn, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, vergemål, brukerstyrt personlig assistent, avlastning, bolig, individuell plan og ansvarsgruppe.

Målgruppe

Foreldre/foresatte til ungdom som snart fyller 18 år eller som nettopp fylt 18 år.

Påmelding

Påmelding for foreldre/foresatte
Påmeldingsfrist:  28. april

Pris

Kursdagen er gratis. Kaffe/te serveres.

Forelesere

Sosionomene Mia Rafstedt og Elin Haugan Saltermark. Ved spørsmål kan du kontakte oss på telefon 69 86 98 00.