Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne og for foreldrene

Kurs , 06.03.2017 , Barne- og ungdomshabilitering

Et kurs om hvordan livet til ungdommen og foreldrene påvirkes, økonomisk og juridisk, når ungdommenfyller 18 år.

Når og hvor

Dato
06.03.2017 
Klokkeslett
12:00-15:00 
Sted
Sarpsborgklinikken
  
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 

Hvordan påvirkes livet til ungdommen og foreldrene, økonomisk og juridisk, når de fyller 18 år?
Det er knyttet økonomiske ytelser til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. Når ungdommen blir 18 år vil flere av de ytelsene som ungdommene og foreldrene har endres. Det vil også være andre rettigheter som kan være aktuelle.


Temaer som vil tas opp denne informasjonsdagen vil for eksempel være: hjelpestønad, grunnstønad, pleiepenger, omsorgslønn, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, vergemål, brukerstyrt personlig assistent, avlastning, bolig, individuell plan og ansvarsgruppe.

Målgruppe

Foreldre til ungdom som snart fyller 18 år eller som nettopp fylt 18 år.

Påmelding

Påmelding foresatte

Påmeldingsfrist:  28. februar

Pris

Kursdagen er gratis. Kaffe/te serveres.

Forelesere

Sosionomene Mia Rafstedt og Elin Haugan Saltermark.

Ved spørsmål kan du kontakte Mia Rafstedt på telefon 69 86 98 00.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.