Sosiale rettigheter mars 2017

Kurs, 20.03.2017, Barne- og ungdomshabilitering

Kurs om de ulike rettigheter du har som foreldre til et barn med nedsatt funksjonsevne.

Når og hvor

Dato
20.03.2017 
Klokkeslett
12:00-14:30 
Sted
Sarpsborgklinikken
  
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 

Målgruppe

Foreldre til barn som har vært til utredning ved seksjon barne- og ungdomshabilitering, HABU og barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk BUPP, samt foreldre til barn med kronisk sykdom som er i kontakt med barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold.

Påmelding

Påmelding for foresatte

Påmeldingsfrist:  14. mars

Pris

Kurset er gratis. Kaffe/te vil bli servert.

Foreleser

Sosionomene Mia Rafstedt og Elin Saltermark Haugan.
Ved spørsmål kan du kontakte Mia Rafstedt på telefon 69 86 98 00.

Tema for kurset

Vi vil informere om stønader og tjenester foreldre kan ha rett til å søke fra NAV trygd eller kommunen, for eksempel hjelpestønad, grunnstønad, utvidet rett til omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, reisegodtgjørelse, omsorgslønn, avlastning, støttekontakt, individuell plan og ledsagerbevis.