HELSENORGE

Starthjelp

Starthjelpkurset er et tilbud til foreldre i hele Østfold som har et barn i aldersgruppen 0-6 år med nylig fastsatt nedsatt funksjonsevne, og som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen.

Å få et barn med funksjonsnedsettelse vil påvirke hele familien, og foreldrenes omsorgsoppgave vil bli annerledes. Alle familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for de aller fleste foreldre vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre i en lignende situasjon.

På kurset vil foreldrene få mulighet til å lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre.         

Målgruppe

Foreldre/foresatte som har et barn i aldersgruppen 0-6 år som nylig har fått konstatert nedsatt funksjonsevne. 

Dato/tid

Starthjelpkurset går over fire dager fra klokka 0900 til 1500. Hver dag har sitt tema:

Dag 1: Mandag  26. september 2022 «Hjelpeapparatet rundt oss»

Dag 2: Tirsdag 27. september 2022 «Familie og nettverk»

Dag 3: Mandag 17. oktober 2022 «Samspill med barnet»

Dag 4: Tirsdag 18. oktober 2022 «Håp og mestring»

Foredragene vil foregå på norsk.

Pris

Tilbudet er gratis, inklusiv enkel lunsj.

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagen.

Foreldre med lengre reisevei enn 10 km kan ha rett til kjøregodtgjørelse fra Pasientreiser.

Starthjelp er et nasjonalt lærings- og mestringstilbud som er utviklet med støtte fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Starthjelptilbudet i Østfold er et samarbeid mellom seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og brukerrepresentanter.

Påmelding

Ring 69 86 98 00 og spør etter Lisbeth Wabakken.

Påmeldingsfrist 1. september.

Kursansvarlig

Spørsmål om kurset kan rettes til familieterapeut Mia Rafstedt, barne- og ungdomshabiliteringen i Sykehuset Østfold, telefon 69 86 98 00 eller 480 68 741. 

Fant du det du lette etter?