Starthjelp

Starthjelpkurset er et tilbud til foreldre i hele Østfold  som har et barn i aldersgruppen 0-6 år med nylig fastsatt nedsatt funksjonsevne og som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen.

Å få et barn med funksjonsnedsettelse vil påvirke hele familien, og foreldrenes omsorgsoppgave vil bli annerledes. Alle familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for de aller fleste foreldre vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre i en lignende situasjon.

På kurset vil foreldrene få mulighet til å lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i lignende situasjon.                                                                                                                                                                  

Starthjelp kurset går over fire dager, fra kl 0900-1500. Hver dag har sitt tema:

Dag 1: Mandag  21.09.20 «Systemene rundt oss»

Dag 2: Tirsdag 22.09.20 «Familie og nettverk»

Dag 3: Mandag 12.10.20 «Samspill med barnet»

Dag 4: Tirsdag 13.10.20 «Håp og mestring»

Foredragene vil foregå på norsk.

Pris
Tilbudet er gratis, inklusive enkel lunsj.

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagen og foreldre med lengre reisevei enn 10 km kan ha rett til kjøregodtgjørelse fra Patientreiser.

Starthjelp er et nasjonalt lærings-og mestringstilbud som er utviklet med støtte av Nasjonalt kompetansesenter for Læring og mestring. Starthjelp tilbudet i Østfold er et samarbeide mellom seksjon barne-og ungdomshabilitering Sykehuset Østfold, Sarps borg kommune og brukerrepresentanter.

Påmelding
Sendes på e-post til: Barnehabilitering@so-hf.no eller telefon 69 86 98 00 og spør etter Lisbeth Wabakken.

Påmeldingsfrist 6. september.

Kursansvarlig

Spørsmål om kurset kan rettes til familieterapeut Mia Rafstedt, barne-og ungdomshabiliteringen Sykehuset Østfold, telefon 69 86 98 00 eller mia.rafstedt@so-hf.no

Fant du det du lette etter?