Starthjelp

Gruppeopplæring, 25.09.2017-17.10.2017, Barne- og ungdomshabilitering

Starthjelpkurset er et tilbud til foreldre som nylig har fått et barn med nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for tett oppfølging fra ulike instanser i hjelpeapparatet.

Å få et barn med funksjonsnedsettelse vil påvirke hele familien, og foreldrenes omsorgsoppgave vil bli annerledes. Alle familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for de aller fleste foreldre vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre i en lignende situasjon.

Målgruppen for kurset er foreldre som har barn fra 0 til 6 år med funksjonsnedsettelse.  På kurset vil foreldrene få mulighet til å lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i lignende situasjon.                                         

Datoer

Starthjelp kurset går over fire dager, fra kl 0900-1500. Hver dag har sitt tema:

Dag 1: Mandag  25.09.17 «Systemene rundt oss»

Dag 2: Tirsdag 26.09.17 «Familie og nettverk»

Dag 3: Mandag 16.10.17 «Samspill med barnet»

Dag 4: Tirsdag 17.10.17 «Håp og mestring»

Foredragene vil foregå på norsk.


Påmeldingsfrist

11.september

Pris

Tilbudet er gratis, inklusive enkel lunsj.

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagen og foreldre med lengre reisevei enn 3 km har rett til kjøregodtgjørelse fra Patientreiser.

Starthjelp er et nasjonalt lærings-og mestringstilbud som er utviklet med støtte av Nasjonalt kompetansesenter for Læring og mestring. Starthjelp tilbudet i Østfold er et samarbeide mellom seksjon barne-og ungdomshabilitering Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og brukerrepresentanter.


Når og hvor

Dato
25.09.2017-17.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Varteig rådhus, 1735 Varteig.
 
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 
Kontaktinformasjon
Spørsmål om kurset kan rettes til familieterapeut Mia Rafstedt, barne-og ungdomshabiliteringen Sykehuset Østfold, telefon 69 86 98 00 eller mia.rafstedt@so-hf.no.
 
Mer informasjon
Meld deg på her!  
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.