Starthjelp - for foreldre som har fått et barn med nedsatt funksjonsevne

Gruppeopplæring , 24.09.2018-16.10.2018 , Barne- og ungdomshabilitering

Dette er et fire dagers kurs for foreldre som har fått et barn med funksjonsnedsettelse.

Å få et barn med funksjonsnedsettelse vil påvirke hele familien, og foreldrenes omsorgsoppgave vil bli annerledes. Alle familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for de aller fleste foreldre vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre i en lignende situasjon.

Starthjelpkurset er et tilbud til alle foreldre i hele Østfold  som nylig har fått et barn med nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for tett oppfølging fra ulike instanser i hjelpeapparatet. Målgruppen for kurset er foreldre som har barn fra 0 til 6 år med funksjonsnedsettelse.  På kurset vil foreldrene få mulighet til å lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i lignende situasjon.                                                                                                                                                                                      

Når og hvor

Dato
24.09.2018-16.10.2018 
Klokkeslett
Sted
Varteig rådhus, Ingaveien 31, 1735 Varteig.
 
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 
Kontakt
Spørsmål om kurset kan rettes til familieterapeut Mia Rafstedt, barne- og ungdomshabilitering Sykehuset Østfold, telefon 69 86 98 00 eller mia.rafstedt@so-hf.no.
 
Mer informasjon
Meld deg på her  

Dato

Starthjelp kurset går over fire dager, fra klokken 0900-1500. Hver dag har sitt tema:

Dag 1: Mandag  24.09.18 «Systemene rundt oss»

Dag 2: Tirsdag 25.09.18 «Familie og nettverk»

Dag 3: Mandag 15.10.18 «Samspill med barnet»

Dag 4: Tirsdag 16.10.18 «Håp og mestring»

Foredragene vil foregå på norsk.

Påmeldingsfrist

10.september 2018

Pris

Tilbudet er gratis, inklusive enkel lunsj.

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagen og foreldre med lengre reisevei enn 3 km har rett til kjøregodtgjørelse fra Pasientreiser.

Starthjelp er et nasjonalt lærings- og mestringstilbud som er utviklet med støtte av Nasjonalt kompetansesenter for Læring og mestring. Starthjelp tilbudet i Østfold er et samarbeide mellom seksjon barne- og ungdomshabilitering Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og brukerrepresentanter.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.