Starthjelp høsten 2021

Å få et barn med funksjonsnedsettelse vil påvirke hele familien, og foreldrenes omsorgsoppgave vil bli annerledes. Alle familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for de aller fleste foreldre vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å

Starthjelpkurset er et tilbud til foreldre i hele Østfold  som har et barn i aldersgruppen 0-6 år med nylig fastsatt nedsatt funksjonsevne og som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen. På kurset vil foreldrene få mulighet til å lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i lignende situasjon.                                                                                                                                                                             

Starthjelp kurset går over fire dager, fra kl 0900-1500. Hver dag har sitt tema:

Dag 1: Mandag  20. september 2021 «Systemene rundt oss»
Dag 2: Tirsdag 21. september 2021 «Familie og nettverk»
Dag 3: Mandag 11. oktober 2021 «Samspill med barnet»
Dag 4: Tirsdag 12. oktober 2021 «Håp og mestring»

Foredragene vil foregå på norsk. 

Sted

Filadelfiakirken, Ilaveien 108, Fredrikstad

Pris
Tilbudet er gratis, inklusive enkel lunsj. 

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagen og foreldre med lengre reisevei enn 10 km kan ha rett til kjøregodtgjørelse fra Pasientreiser.

Starthjelp er et nasjonalt lærings-og mestringstilbud som er utviklet med støtte av Nasjonalt kompetansesenter for Læring og mestring. Starthjelptilbudet i Østfold er et samarbeide mellom seksjon barne-og ungdomshabilitering Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og brukerrepresentanter. 

Kursansvarlig

Spørsmål om kurset kan rettes til familieterapeut Mia Rafstedt, barne-og ungdomshabiliteringen Sykehuset Østfold, telefon 69 86 98 00 eller mia.rafstedt@so-hf.no. Påmelding sendes: barnehabilitering@so-hf.no.
Fant du det du lette etter?