Starthjelpskurs

Kurs, 23.09.2019-15.10.2019, Barne- og ungdomshabilitering

Starthjelpkurset er et tilbud til alle foreldre i hele Østfold  som nylig har fått et barn med nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for tett oppfølging fra ulike instanser i hjelpeapparatet.

Målgruppen for kurset er foreldre som har barn fra 0 til 6 år med funksjonsnedsettelse.

Å få et barn med funksjonsnedsettelse vil påvirke hele familien, og foreldrenes omsorgsoppgave vil bli annerledes. Alle familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for de aller fleste foreldre vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre i en lignende situasjon.

På kurset vil foreldrene få mulighet til å lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i lignende situasjon. Foredragene vil foregå på norsk.                                                                                                                                                                                        

Dato: Starthjelp kurset går over fire dager, fra kl 0900-1500. Hver dag har sitt tema:                                

Dag 1: Mandag  23. september «Systemene rundt oss». Hvilken oppfølging og støtte finnes i NAV, kommunen og spesialisthelsetjenesten?

Dag 2: Tirsdag 24. september «Familie og nettverk». Hvordan påvirkes familien av å få et barn med nedsatt funksjonsevne?

Dag 3: Mandag 14. oktober «Samspill med barnet».  Kommunikasjon, motorikk og ernæring i hverdagen.

Dag 4: Tirsdag 15. oktober «Håp og mestring». Faglige innlegg  og brukererfaringer om hvordan mestre sin nye familiesituasjon.

Sted: Helsehuset, Sarpsborg, 1. etasje i lokalene til lærings- og mestringssenteret

Påmeldingsfrist 16. september 2019.

Pris: Tilbudet er gratis, inklusive enkel lunsj.

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagen og foreldre med lengre reisevei enn 10 km har rett til kjøregodtgjørelse fra Patientreiser.

Starthjelp er et nasjonalt lærings-og mestringstilbud som er utviklet med støtte av Nasjonalt kompetansesenter for Læring og mestring. Starthjelp tilbudet i Østfold er et samarbeid mellom seksjon barne-og ungdomshabilitering Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og brukerrepresentanter.

                                                                                                                                                        

 

Når og hvor

Dato
23.09.2019-15.10.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Helsehuset, Sarpsborg, 1. etasje i lokalene til lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 
Kontaktinformasjon
Spørsmål om kurset kan rettes til familieterapeut Mia Rafstedt, barne-og ungdomshabiliteringen Sykehuset Østfold, telefon 69 86 98 00 eller mia.rafstedt@so-hf.no.
 
Mer informasjon
Meld deg på her!  
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.