Styremøte 12. desember 2016

Styremøte , 12.12.2016 , Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
12.12.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
Plenumssalen i vestibylen. Inngang bak informasjonsveggen.
 
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 

2016-12-12 Innkalling styremøte Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/2016-12-12 Innkalling styremøte Sykehuset Østfold.pdf2016-12-12 Innkalling styremøte Sykehuset Østfold.pdf
Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfDriftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdf
Sak 69-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 69-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdfSak 69-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdf
Sak 69-16 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 69-16 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdfSak 69-16 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdf
Sak 70-16 Månedsrapport oktober-november 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 70-16 Månedsrapport oktober-november 2016.pdfSak 70-16 Månedsrapport oktober-november 2016.pdf
Sak 70-16 Vedlegg Månedsrapport per oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 70-16 Vedlegg Månedsrapport per oktober 2016.pdfSak 70-16 Vedlegg Månedsrapport per oktober 2016.pdf
Sak 71-16 Mål og budsjett 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 71-16 Mål og budsjett 2017.pdfSak 71-16 Mål og budsjett 2017.pdf
Sak 72-16 Konseptutvikling - Fredrikstadklinikken.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 72-16 Konseptutvikling - Fredrikstadklinikken.pdfSak 72-16 Konseptutvikling - Fredrikstadklinikken.pdf
Sak 72-16 Vedlegg Sluttrapport Konseptutvikling Fredrikstadklinikken - Godkjent 191016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 72-16 Vedlegg Sluttrapport Konseptutvikling Fredrikstadklinikken - Godkjent 191016.pdfSak 72-16 Vedlegg Sluttrapport Konseptutvikling Fredrikstadklinikken - Godkjent 191016.pdf
Sak 73-16 Ledelsens gjennomgåelse III-2016 med risikovurdering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 73-16 Ledelsens gjennomgåelse III-2016 med risikovurdering.pdfSak 73-16 Ledelsens gjennomgåelse III-2016 med risikovurdering.pdf
Sak 73-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse III-2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 73-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse III-2016.pdfSak 73-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse III-2016.pdf
Sak 74-16 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 74-16 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfSak 74-16 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
Sak 74-16 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 74-16 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfSak 74-16 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
Sak 76-16 Utviklingsplan Sykehuset Østfold - prosess og arbeidsform.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 76-16 Utviklingsplan Sykehuset Østfold - prosess og arbeidsform.pdfSak 76-16 Utviklingsplan Sykehuset Østfold - prosess og arbeidsform.pdf
Sak 76-16 Vedlegg Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 76-16 Vedlegg Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfSak 76-16 Vedlegg Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf
Sak 77-16 Medarbeiderundersøkelsen- resultater 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 77-16 Medarbeiderundersøkelsen- resultater 2016.pdfSak 77-16 Medarbeiderundersøkelsen- resultater 2016.pdf
Sak 77-16 Vedlegg Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 77-16 Vedlegg Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 77-16 Vedlegg Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 78-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 7. desember 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 78-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 7. desember 2016.pdfSak 78-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 7. desember 2016.pdf
Sak 79-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 79-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdfSak 79-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdf
Sak 79-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 79-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdfSak 79-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdf
Sak 80-16 Årsplan for styret 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 80-16 Årsplan for styret 2017.pdfSak 80-16 Årsplan for styret 2017.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.