Styremøte 12. desember 2016

Styremøte, 12.12.2016, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
12.12.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
Plenumssalen i vestibylen. Inngang bak informasjonsveggen.
 
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 

2016-12-12 Innkalling styremøte Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/2016-12-12 Innkalling styremøte Sykehuset Østfold.pdf2016-12-12 Innkalling styremøte Sykehuset Østfold.pdf
Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfDriftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdf
Sak 69-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 69-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdfSak 69-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdf
Sak 69-16 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 69-16 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdfSak 69-16 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.pdf
Sak 70-16 Månedsrapport oktober-november 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 70-16 Månedsrapport oktober-november 2016.pdfSak 70-16 Månedsrapport oktober-november 2016.pdf
Sak 70-16 Vedlegg Månedsrapport per oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 70-16 Vedlegg Månedsrapport per oktober 2016.pdfSak 70-16 Vedlegg Månedsrapport per oktober 2016.pdf
Sak 71-16 Mål og budsjett 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 71-16 Mål og budsjett 2017.pdfSak 71-16 Mål og budsjett 2017.pdf
Sak 72-16 Konseptutvikling - Fredrikstadklinikken.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 72-16 Konseptutvikling - Fredrikstadklinikken.pdfSak 72-16 Konseptutvikling - Fredrikstadklinikken.pdf
Sak 72-16 Vedlegg Sluttrapport Konseptutvikling Fredrikstadklinikken - Godkjent 191016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 72-16 Vedlegg Sluttrapport Konseptutvikling Fredrikstadklinikken - Godkjent 191016.pdfSak 72-16 Vedlegg Sluttrapport Konseptutvikling Fredrikstadklinikken - Godkjent 191016.pdf
Sak 73-16 Ledelsens gjennomgåelse III-2016 med risikovurdering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 73-16 Ledelsens gjennomgåelse III-2016 med risikovurdering.pdfSak 73-16 Ledelsens gjennomgåelse III-2016 med risikovurdering.pdf
Sak 73-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse III-2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 73-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse III-2016.pdfSak 73-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse III-2016.pdf
Sak 74-16 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 74-16 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfSak 74-16 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
Sak 74-16 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 74-16 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfSak 74-16 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
Sak 76-16 Utviklingsplan Sykehuset Østfold - prosess og arbeidsform.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 76-16 Utviklingsplan Sykehuset Østfold - prosess og arbeidsform.pdfSak 76-16 Utviklingsplan Sykehuset Østfold - prosess og arbeidsform.pdf
Sak 76-16 Vedlegg Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 76-16 Vedlegg Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfSak 76-16 Vedlegg Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf
Sak 77-16 Medarbeiderundersøkelsen- resultater 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 77-16 Medarbeiderundersøkelsen- resultater 2016.pdfSak 77-16 Medarbeiderundersøkelsen- resultater 2016.pdf
Sak 77-16 Vedlegg Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 77-16 Vedlegg Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 77-16 Vedlegg Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 78-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 7. desember 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 78-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 7. desember 2016.pdfSak 78-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 7. desember 2016.pdf
Sak 79-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 79-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdfSak 79-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdf
Sak 79-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 79-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdfSak 79-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016.pdf
Sak 80-16 Årsplan for styret 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-12-12/Sak 80-16 Årsplan for styret 2017.pdfSak 80-16 Årsplan for styret 2017.pdf

Fant du det du lette etter?