Styremøte 14. mai 2018

Styremøte, 14.05.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

2018-05-14 Driftsorienteringer administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/2018-05-14 Driftsorienteringer administrerende direktør.pdf2018-05-14 Driftsorienteringer administrerende direktør.pdf
2018-05-14 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/2018-05-14 Innkalling styremøte.pdf2018-05-14 Innkalling styremøte.pdf
Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 14.05.18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 14.05.18.pdfGodkjent protokoll fra styremøte i SØ 14.05.18.pdf
Sak 31-18 Godkjenning av protokoller fra styremøter i SØ 9. og 22. april 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 31-18 Godkjenning av protokoller fra styremøter i SØ 9. og 22. april 2018.pdfSak 31-18 Godkjenning av protokoller fra styremøter i SØ 9. og 22. april 2018.pdf
Sak 31-18 Vedlegg1 Protokoll fra styremøte i SØ 9. april 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 31-18 Vedlegg1 Protokoll fra styremøte i SØ 9. april 2018.pdfSak 31-18 Vedlegg1 Protokoll fra styremøte i SØ 9. april 2018.pdf
Sak 31-18 Vedlegg2 Protokoll fra styremøte i SØ 22. april 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 31-18 Vedlegg2 Protokoll fra styremøte i SØ 22. april 2018.pdfSak 31-18 Vedlegg2 Protokoll fra styremøte i SØ 22. april 2018.pdf
Sak 32-18 Månedsrapport per mars 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 32-18 Månedsrapport per mars 2018.pdfSak 32-18 Månedsrapport per mars 2018.pdf
Sak 32-18 Vedlegg Månedsrapport per mars 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 32-18 Vedlegg Månedsrapport per mars 2018.pdfSak 32-18 Vedlegg Månedsrapport per mars 2018.pdf
Sak 33-18 Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 33-18 Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2019-2022.pdfSak 33-18 Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2019-2022.pdf
Sak 34-18 Utviklingsplan Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 34-18 Utviklingsplan Sykehuset Østfold.pdfSak 34-18 Utviklingsplan Sykehuset Østfold.pdf
Sak 34-18 Vedlegg1 Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 34-18 Vedlegg1 Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018-2035.pdfSak 34-18 Vedlegg1 Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018-2035.pdf
Sak 34-18 Vedlegg2 Høringsuttalelser Utviklingsplan samlet.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 34-18 Vedlegg2 Høringsuttalelser Utviklingsplan samlet.pdfSak 34-18 Vedlegg2 Høringsuttalelser Utviklingsplan samlet.pdf
Sak 36-18 Oppdatert fullmaktstruktur i SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 36-18 Oppdatert fullmaktstruktur i SØ.pdfSak 36-18 Oppdatert fullmaktstruktur i SØ.pdf
Sak 36-18 Vedlegg Oppdatert fullmaktstruktur SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 36-18 Vedlegg Oppdatert fullmaktstruktur SØ.pdfSak 36-18 Vedlegg Oppdatert fullmaktstruktur SØ.pdf
Sak 38-18 Status handlingsplan - likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 38-18 Status handlingsplan - likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfSak 38-18 Status handlingsplan - likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdf
Sak 38-18 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp april 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 38-18 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp april 2018.pdfSak 38-18 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp april 2018.pdf
Sak 39-18 ForBedring 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 39-18 ForBedring 2018.pdfSak 39-18 ForBedring 2018.pdf
Sak 39-18 Vedlegg1 ForBedring_2018_Sykehuset_Østfold Rapport.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 39-18 Vedlegg1 ForBedring_2018_Sykehuset_Østfold Rapport.pdfSak 39-18 Vedlegg1 ForBedring_2018_Sykehuset_Østfold Rapport.pdf
Sak 39-18 Vedlegg2 ForBedring 2018 for SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 39-18 Vedlegg2 ForBedring 2018 for SØ.pdfSak 39-18 Vedlegg2 ForBedring 2018 for SØ.pdf
Sak 41-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 9. mai 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 41-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 9. mai 2018.pdfSak 41-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 9. mai 2018.pdf
Sak 41-18 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2018-05-09 (forhåndsgodkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 41-18 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2018-05-09 (forhåndsgodkjent).pdfSak 41-18 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2018-05-09 (forhåndsgodkjent).pdf
Sak 42-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. april 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 42-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. april 2018.pdfSak 42-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. april 2018.pdf
Sak 42-18 Vedlegg Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 26. april 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 42-18 Vedlegg Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 26. april 2018.pdfSak 42-18 Vedlegg Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 26. april 2018.pdf
Sak 43-18 Årsplan for styret 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-05-14/Sak 43-18 Årsplan for styret 2018.pdfSak 43-18 Årsplan for styret 2018.pdf

Når og hvor

Dato
14.05.2018 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Fant du det du lette etter?