Styremøte 15. mai 2017

Styremøte, 15.05.2017, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdf
Sak 27-17 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 27-17 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfSak 27-17 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdf
Sak 28-17 Status for handlingsplan etter revisjon av leverandørenes tilgang.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 28-17 Status for handlingsplan etter revisjon av leverandørenes tilgang.pdfSak 28-17 Status for handlingsplan etter revisjon av leverandørenes tilgang.pdf
Sak 28-17 Vedlegg Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 28-17 Vedlegg Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdfSak 28-17 Vedlegg Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdf
Sak 29-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 29-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. mai 2017.pdfSak 29-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. mai 2017.pdf
Sak 30-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. april, 3. mai og 5. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. april, 3. mai og 5. mai 2017.pdfSak 30-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. april, 3. mai og 5. mai 2017.pdf
Sak 30-17 Vedlegg1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27 april 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Vedlegg1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27 april 2017.pdfSak 30-17 Vedlegg1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27 april 2017.pdf
Sak 30-17 Vedlegg2 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 3 mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Vedlegg2 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 3 mai 2017.pdfSak 30-17 Vedlegg2 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 3 mai 2017.pdf
Sak 30-17 Vedlegg3 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 5. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Vedlegg3 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 5. mai 2017.pdfSak 30-17 Vedlegg3 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 5. mai 2017.pdf
Sak 31-17 Årsplan for styret 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 31-17 Årsplan for styret 2017.pdfSak 31-17 Årsplan for styret 2017.pdf
2017-05-15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/2017-05-15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-05-15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
2017-05-15 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/2017-05-15 Innkalling styremøte.pdf2017-05-15 Innkalling styremøte.pdf
Sak 24-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. mars 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 24-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. mars 2017.pdfSak 24-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. mars 2017.pdf
Sak 24-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.03.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 24-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.03.17.pdfSak 24-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.03.17.pdf
Sak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfSak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdf
Sak 27-17 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp - handlingsplan.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 27-17 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp - handlingsplan.pdfSak 27-17 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp - handlingsplan.pdf
Sak 25-17 1. tertialrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 25-17 1. tertialrapport 2017.pdfSak 25-17 1. tertialrapport 2017.pdf
Sak 29-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10.05.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 29-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10.05.17.pdfSak 29-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10.05.17.pdf

Når og hvor

Dato
15.05.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00 
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
Plenumsalen i vestibylen.
 
Arrangør
Administrerende direktørs stab