HELSENORGE

Styremøte 15. mai 2017

Styremøte, 15.05.2017, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Sak 30-17 Vedlegg3 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 5. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Vedlegg3 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 5. mai 2017.pdfSak 30-17 Vedlegg3 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 5. mai 2017.pdfpdf35980
Sak 31-17 Årsplan for styret 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 31-17 Årsplan for styret 2017.pdfSak 31-17 Årsplan for styret 2017.pdfpdf82869
2017-05-15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/2017-05-15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-05-15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf75687
2017-05-15 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/2017-05-15 Innkalling styremøte.pdf2017-05-15 Innkalling styremøte.pdfpdf132935
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdfpdf121514
Sak 24-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. mars 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 24-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. mars 2017.pdfSak 24-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. mars 2017.pdfpdf70304
Sak 24-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.03.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 24-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.03.17.pdfSak 24-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.03.17.pdfpdf145855
Sak 25-17 1. tertialrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 25-17 1. tertialrapport 2017.pdfSak 25-17 1. tertialrapport 2017.pdfpdf366384
Sak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfSak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfpdf229821
Sak 27-17 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp - handlingsplan.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 27-17 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp - handlingsplan.pdfSak 27-17 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp - handlingsplan.pdfpdf77484
Sak 27-17 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 27-17 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfSak 27-17 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfpdf107393
Sak 28-17 Status for handlingsplan etter revisjon av leverandørenes tilgang.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 28-17 Status for handlingsplan etter revisjon av leverandørenes tilgang.pdfSak 28-17 Status for handlingsplan etter revisjon av leverandørenes tilgang.pdfpdf80681
Sak 28-17 Vedlegg Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 28-17 Vedlegg Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdfSak 28-17 Vedlegg Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdfpdf143911
Sak 29-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 29-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. mai 2017.pdfSak 29-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. mai 2017.pdfpdf90710
Sak 29-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10.05.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 29-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10.05.17.pdfSak 29-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10.05.17.pdfpdf506412
Sak 30-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. april, 3. mai og 5. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. april, 3. mai og 5. mai 2017.pdfSak 30-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. april, 3. mai og 5. mai 2017.pdfpdf70542
Sak 30-17 Vedlegg1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27 april 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Vedlegg1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27 april 2017.pdfSak 30-17 Vedlegg1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27 april 2017.pdfpdf237819
Sak 30-17 Vedlegg2 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 3 mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Vedlegg2 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 3 mai 2017.pdfSak 30-17 Vedlegg2 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 3 mai 2017.pdfpdf34164

Når og hvor

Dato
15.05.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
Plenumsalen i vestibylen.
 
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 
Fant du det du lette etter?