Styremøte 17. september 2018

Styremøte, 17.09.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

2018-09-17 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/2018-09-17 Innkalling styremøte.pdf2018-09-17 Innkalling styremøte.pdf
Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 17.09.18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 17.09.18.pdfGodkjent protokoll fra styremøte i SØ 17.09.18.pdf
Sak 59-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. juni 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 59-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. juni 2018.pdfSak 59-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. juni 2018.pdf
Sak 59-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. juni 2018_vedlegg protokoll.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 59-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. juni 2018_vedlegg protokoll.pdfSak 59-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. juni 2018_vedlegg protokoll.pdf
Sak 60-18 Månedsrapport per juli 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 60-18 Månedsrapport per juli 2018.pdfSak 60-18 Månedsrapport per juli 2018.pdf
Sak 60-18 Månedsrapport per juli 2018_vedlegg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 60-18 Månedsrapport per juli 2018_vedlegg.pdfSak 60-18 Månedsrapport per juli 2018_vedlegg.pdf
Sak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018.pdfSak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018.pdf
Sak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018_vedl.1fra HSØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018_vedl.1fra HSØ.pdfSak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018_vedl.1fra HSØ.pdf
Sak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018_vedl.2fra HoD.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018_vedl.2fra HoD.pdfSak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018_vedl.2fra HoD.pdf
Sak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018_vedl.3protokoll foretaksmøte HSØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018_vedl.3protokoll foretaksmøte HSØ.pdfSak 61-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018_vedl.3protokoll foretaksmøte HSØ.pdf
Sak 62-18 Kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ – mandat for prosjekt om behovsutredning.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 62-18 Kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ – mandat for prosjekt om behovsutredning.pdfSak 62-18 Kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ – mandat for prosjekt om behovsutredning.pdf
Sak 62-18 Kontorarbeidsplasser_vedl.1Tidl.vedtak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 62-18 Kontorarbeidsplasser_vedl.1Tidl.vedtak.pdfSak 62-18 Kontorarbeidsplasser_vedl.1Tidl.vedtak.pdf
Sak 62-18 Kontorarbeidsplasser_vedl.2Prosjektdirektiv.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 62-18 Kontorarbeidsplasser_vedl.2Prosjektdirektiv.pdfSak 62-18 Kontorarbeidsplasser_vedl.2Prosjektdirektiv.pdf
Sak 63-18 Status og økonomisk bærekraftsanalyse Fredrikstadklinikken.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 63-18 Status og økonomisk bærekraftsanalyse Fredrikstadklinikken.pdfSak 63-18 Status og økonomisk bærekraftsanalyse Fredrikstadklinikken.pdf
Sak 64-18 Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 64-18 Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune.pdfSak 64-18 Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune.pdf
Sak 65-18 Avslutning av tilsynssak ved hjerteavdelingen - brev fra Fylkesmannen 05.07.18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 65-18 Avslutning av tilsynssak ved hjerteavdelingen - brev fra Fylkesmannen 05.07.18.pdfSak 65-18 Avslutning av tilsynssak ved hjerteavdelingen - brev fra Fylkesmannen 05.07.18.pdf
Sak 66-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 12. september 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 66-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 12. september 2018.pdfSak 66-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 12. september 2018.pdf
Sak 67-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 6, 24. august og 13. september 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 67-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 6, 24. august og 13. september 2018.pdfSak 67-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 6, 24. august og 13. september 2018.pdf
Sak 67-18-1 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ 06.08.2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 67-18-1 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ 06.08.2018.pdfSak 67-18-1 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte HSØ 06.08.2018.pdf
Sak 67-18-2 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 24.08.2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 67-18-2 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 24.08.2018.pdfSak 67-18-2 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 24.08.2018.pdf
Sak 68-18 Årsplan for styret 2018-2019 og status for oppfølging av vedtak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 68-18 Årsplan for styret 2018-2019 og status for oppfølging av vedtak.pdfSak 68-18 Årsplan for styret 2018-2019 og status for oppfølging av vedtak.pdf
Sak 69-18 Driftsorientering fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-09-17/Sak 69-18 Driftsorientering fra administrerende direktør.pdfSak 69-18 Driftsorientering fra administrerende direktør.pdf

Når og hvor

Dato
17.09.2018 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Fant du det du lette etter?