Styremøte 18. desember 2017

Styremøte , 18.12.2017 , Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
18.12.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 

Sak 66-17 Vedlegg1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 30.10.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 66-17 Vedlegg1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 30.10.17.pdfSak 66-17 Vedlegg1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 30.10.17.pdf
Sak 66-17 Vedlegg2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.11.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 66-17 Vedlegg2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.11.17.pdfSak 66-17 Vedlegg2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.11.17.pdf
Sak 67-17 Månedsrapport november 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 67-17 Månedsrapport november 2017.pdfSak 67-17 Månedsrapport november 2017.pdf
Sak 67-17 Vedlegg Månedsrapport per november 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 67-17 Vedlegg Månedsrapport per november 2017.pdfSak 67-17 Vedlegg Månedsrapport per november 2017.pdf
Sak 68-17 Budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 68-17 Budsjett 2018.pdfSak 68-17 Budsjett 2018.pdf
Sak 69-17 Utviklingsplan SØ 2018-2035 - høringsutkast.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 69-17 Utviklingsplan SØ 2018-2035 - høringsutkast.pdfSak 69-17 Utviklingsplan SØ 2018-2035 - høringsutkast.pdf
Sak 69-17 Vedlegg Utkast - Utviklingsplan for Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 69-17 Vedlegg Utkast - Utviklingsplan for Sykehuset Østfold.pdfSak 69-17 Vedlegg Utkast - Utviklingsplan for Sykehuset Østfold.pdf
Sak 70-17 Utvidelse av akuttmottaket i SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 70-17 Utvidelse av akuttmottaket i SØ.pdfSak 70-17 Utvidelse av akuttmottaket i SØ.pdf
Sak 70-17 Vedlegg Risikovurdering forenklet utvidelse av akuttmottak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 70-17 Vedlegg Risikovurdering forenklet utvidelse av akuttmottak.pdfSak 70-17 Vedlegg Risikovurdering forenklet utvidelse av akuttmottak.pdf
Sak 71-17 Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 71-17 Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdfSak 71-17 Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdf
Sak 71-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 71-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdfSak 71-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdf
Sak 72-17 Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget 2018-2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 72-17 Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget 2018-2020.pdfSak 72-17 Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget 2018-2020.pdf
Sak 72-17 Vedlegg1 Utkast mandat Brukerutvalget 2018-2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 72-17 Vedlegg1 Utkast mandat Brukerutvalget 2018-2020.pdfSak 72-17 Vedlegg1 Utkast mandat Brukerutvalget 2018-2020.pdf
Sak 72-17 Vedlegg2 Strategi for brukermedvirkning 2016-2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 72-17 Vedlegg2 Strategi for brukermedvirkning 2016-2020.pdfSak 72-17 Vedlegg2 Strategi for brukermedvirkning 2016-2020.pdf
Sak 73-17 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 73-17 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfSak 73-17 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
Sak 73-17 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 73-17 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2017.pdfSak 73-17 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2017.pdf
2017-12-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør (oppdatert).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/2017-12-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør (oppdatert).pdf2017-12-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør (oppdatert).pdf
2017-12-18 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/2017-12-18 Innkalling styremøte.pdf2017-12-18 Innkalling styremøte.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdf
Sak 66-17 Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold 30. oktober og 27. november 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 66-17 Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold 30. oktober og 27. november 2017.pdfSak 66-17 Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold 30. oktober og 27. november 2017.pdf
Sak 75-17 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 75-17 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner.pdfSak 75-17 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner.pdf
Sak 76-17 Evalueringsrapport - fullskalaøvelse 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 76-17 Evalueringsrapport - fullskalaøvelse 2017.pdfSak 76-17 Evalueringsrapport - fullskalaøvelse 2017.pdf
Sak 77-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. desember 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 77-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. desember 2017.pdfSak 77-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. desember 2017.pdf
Sak 77-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (forhåndsgodkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 77-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (forhåndsgodkjent).pdfSak 77-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (forhåndsgodkjent).pdf
Sak 78-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. november og 14. desember 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 78-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. november og 14. desember 2017.pdfSak 78-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. november og 14. desember 2017.pdf
Sak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 16. november 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 16. november 2017.pdfSak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 16. november 2017.pdf
Sak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 14. desember 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 14. desember 2017.pdfSak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 14. desember 2017.pdf
Sak 79-17 Årsplan for styret 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 79-17 Årsplan for styret 2018.pdfSak 79-17 Årsplan for styret 2018.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.