Styremøte 18. desember 2017

Styremøte, 18.12.2017, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
18.12.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 

Sak 66-17 Vedlegg1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 30.10.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 66-17 Vedlegg1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 30.10.17.pdfSak 66-17 Vedlegg1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 30.10.17.pdf
Sak 66-17 Vedlegg2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.11.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 66-17 Vedlegg2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.11.17.pdfSak 66-17 Vedlegg2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.11.17.pdf
Sak 67-17 Månedsrapport november 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 67-17 Månedsrapport november 2017.pdfSak 67-17 Månedsrapport november 2017.pdf
Sak 67-17 Vedlegg Månedsrapport per november 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 67-17 Vedlegg Månedsrapport per november 2017.pdfSak 67-17 Vedlegg Månedsrapport per november 2017.pdf
Sak 68-17 Budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 68-17 Budsjett 2018.pdfSak 68-17 Budsjett 2018.pdf
Sak 69-17 Utviklingsplan SØ 2018-2035 - høringsutkast.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 69-17 Utviklingsplan SØ 2018-2035 - høringsutkast.pdfSak 69-17 Utviklingsplan SØ 2018-2035 - høringsutkast.pdf
Sak 69-17 Vedlegg Utkast - Utviklingsplan for Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 69-17 Vedlegg Utkast - Utviklingsplan for Sykehuset Østfold.pdfSak 69-17 Vedlegg Utkast - Utviklingsplan for Sykehuset Østfold.pdf
Sak 70-17 Utvidelse av akuttmottaket i SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 70-17 Utvidelse av akuttmottaket i SØ.pdfSak 70-17 Utvidelse av akuttmottaket i SØ.pdf
Sak 70-17 Vedlegg Risikovurdering forenklet utvidelse av akuttmottak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 70-17 Vedlegg Risikovurdering forenklet utvidelse av akuttmottak.pdfSak 70-17 Vedlegg Risikovurdering forenklet utvidelse av akuttmottak.pdf
Sak 71-17 Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 71-17 Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdfSak 71-17 Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdf
Sak 71-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 71-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdfSak 71-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse II-2017.pdf
Sak 72-17 Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget 2018-2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 72-17 Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget 2018-2020.pdfSak 72-17 Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget 2018-2020.pdf
Sak 72-17 Vedlegg1 Utkast mandat Brukerutvalget 2018-2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 72-17 Vedlegg1 Utkast mandat Brukerutvalget 2018-2020.pdfSak 72-17 Vedlegg1 Utkast mandat Brukerutvalget 2018-2020.pdf
Sak 72-17 Vedlegg2 Strategi for brukermedvirkning 2016-2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 72-17 Vedlegg2 Strategi for brukermedvirkning 2016-2020.pdfSak 72-17 Vedlegg2 Strategi for brukermedvirkning 2016-2020.pdf
Sak 73-17 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 73-17 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfSak 73-17 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
Sak 73-17 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 73-17 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2017.pdfSak 73-17 Vedlegg Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2017.pdf
2017-12-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør (oppdatert).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/2017-12-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør (oppdatert).pdf2017-12-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør (oppdatert).pdf
2017-12-18 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/2017-12-18 Innkalling styremøte.pdf2017-12-18 Innkalling styremøte.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdf
Sak 66-17 Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold 30. oktober og 27. november 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 66-17 Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold 30. oktober og 27. november 2017.pdfSak 66-17 Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold 30. oktober og 27. november 2017.pdf
Sak 75-17 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 75-17 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner.pdfSak 75-17 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner.pdf
Sak 76-17 Evalueringsrapport - fullskalaøvelse 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 76-17 Evalueringsrapport - fullskalaøvelse 2017.pdfSak 76-17 Evalueringsrapport - fullskalaøvelse 2017.pdf
Sak 77-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. desember 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 77-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. desember 2017.pdfSak 77-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. desember 2017.pdf
Sak 77-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (forhåndsgodkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 77-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (forhåndsgodkjent).pdfSak 77-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (forhåndsgodkjent).pdf
Sak 78-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. november og 14. desember 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 78-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. november og 14. desember 2017.pdfSak 78-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. november og 14. desember 2017.pdf
Sak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 16. november 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 16. november 2017.pdfSak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 16. november 2017.pdf
Sak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 14. desember 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 14. desember 2017.pdfSak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 14. desember 2017.pdf
Sak 79-17 Årsplan for styret 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-12-18/Sak 79-17 Årsplan for styret 2018.pdfSak 79-17 Årsplan for styret 2018.pdf

Fant du det du lette etter?