Styremøte 18. desember 2017

Styremøte, 18.12.2017, Administrerende direktør stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
18.12.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00 
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Arrangør

 

Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdf
Sak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfSak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdf
Sak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdfSak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdf
Administrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Administrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdfAdministrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdf
Administrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Administrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdfAdministrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdf
Sak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf
Sak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfSak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdf
Sak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdfSak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdf
Sak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdfSak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdf
Sak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdfSak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdf
Sak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdfSak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdf
2017-06-19 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/2017-06-19 Innkalling styremøte.pdf2017-06-19 Innkalling styremøte.pdf
2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Sak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdfSak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdf
Sak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdfSak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdf
Sak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf
Sak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdfSak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdf
Brev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Brev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdfBrev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdf
Sak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdfSak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdf
Sak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdfSak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdf
Sak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfSak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdf
Sak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfSak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdf
Sak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf
Sak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfSak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdf
Sak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdfSak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdf
Sak 40-17 God virksomhetsstyring.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 40-17 God virksomhetsstyring.pdfSak 40-17 God virksomhetsstyring.pdf
Brev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Brev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdfBrev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdf
Sak 29-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10.05.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 29-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10.05.17.pdfSak 29-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10.05.17.pdf
Sak 25-17 1. tertialrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 25-17 1. tertialrapport 2017.pdfSak 25-17 1. tertialrapport 2017.pdf
Sak 30-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. april, 3. mai og 5. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. april, 3. mai og 5. mai 2017.pdfSak 30-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. april, 3. mai og 5. mai 2017.pdf
2017-05-15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/2017-05-15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-05-15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
2017-05-15 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/2017-05-15 Innkalling styremøte.pdf2017-05-15 Innkalling styremøte.pdf
Sak 31-17 Årsplan for styret 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 31-17 Årsplan for styret 2017.pdfSak 31-17 Årsplan for styret 2017.pdf
Sak 29-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 29-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. mai 2017.pdfSak 29-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. mai 2017.pdf
Sak 28-17 Vedlegg Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 28-17 Vedlegg Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdfSak 28-17 Vedlegg Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdf
Sak 28-17 Status for handlingsplan etter revisjon av leverandørenes tilgang.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 28-17 Status for handlingsplan etter revisjon av leverandørenes tilgang.pdfSak 28-17 Status for handlingsplan etter revisjon av leverandørenes tilgang.pdf
Sak 27-17 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 27-17 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfSak 27-17 Vedlegg Handlingsplan likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdf
Sak 27-17 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp - handlingsplan.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 27-17 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp - handlingsplan.pdfSak 27-17 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp - handlingsplan.pdf
Sak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfSak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdf
Sak 24-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. mars 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 24-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. mars 2017.pdfSak 24-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. mars 2017.pdf
Sak 30-17 Vedlegg3 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 5. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Vedlegg3 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 5. mai 2017.pdfSak 30-17 Vedlegg3 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 5. mai 2017.pdf
Sak 30-17 Vedlegg2 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 3 mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Vedlegg2 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 3 mai 2017.pdfSak 30-17 Vedlegg2 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 3 mai 2017.pdf
Sak 24-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.03.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 24-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.03.17.pdfSak 24-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.03.17.pdf
Sak 30-17 Vedlegg1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27 april 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Sak 30-17 Vedlegg1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27 april 2017.pdfSak 30-17 Vedlegg1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27 april 2017.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdf
Sak 21-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget 22.03.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 21-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget 22.03.17.pdfSak 21-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget 22.03.17.pdf