Styremøte 18. desember 2017

Styremøte, 18.12.2017, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
18.12.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00 
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 

Signert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Signert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfSignert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdf
Signert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Signert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfSignert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdf
Sak 50-17 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 28. juni 17. august og 14. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 50-17 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 28. juni 17. august og 14. september 2017.pdfSak 50-17 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 28. juni 17. august og 14. september 2017.pdf
Sak 49-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 49-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. september 2017.pdfSak 49-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. september 2017.pdf
Sak 49-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 13. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 49-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 13. september 2017.pdfSak 49-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 13. september 2017.pdf
Sak 50-17 Vedlegg 3 Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 14. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 50-17 Vedlegg 3 Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 14. september 2017.pdfSak 50-17 Vedlegg 3 Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 14. september 2017.pdf
Sak 45-17 2. tertialrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 45-17 2. tertialrapport 2017.pdfSak 45-17 2. tertialrapport 2017.pdf
2017-09-18-19 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/2017-09-18-19 Innkalling styremøte.pdf2017-09-18-19 Innkalling styremøte.pdf
Sak 44-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 44-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. juni 2017.pdfSak 44-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. juni 2017.pdf
Sak 44-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 44-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfSak 44-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdf
Sak 46-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 46-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdfSak 46-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdf
Sak 46-17 Vedlegg1 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 46-17 Vedlegg1 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2017.pdfSak 46-17 Vedlegg1 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2017.pdf
Sak 46-17 Vedlegg2 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 46-17 Vedlegg2 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument.pdfSak 46-17 Vedlegg2 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument.pdf
Sak 47-17 Mottak vestbypasienter.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 47-17 Mottak vestbypasienter.pdfSak 47-17 Mottak vestbypasienter.pdf
Sak 48-17 Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 48-17 Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdfSak 48-17 Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdf
Sak 48-17 Vedlegg Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 48-17 Vedlegg Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdfSak 48-17 Vedlegg Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdf
Sak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 17 august 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 17 august 2017.pdfSak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 17 august 2017.pdf
Sak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 28. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 28. juni 2017.pdfSak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 28. juni 2017.pdf
Sak 52-17 Vedlegg Instruks for adm.direktør i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 52-17 Vedlegg Instruks for adm.direktør i Sykehuset Østfold.pdfSak 52-17 Vedlegg Instruks for adm.direktør i Sykehuset Østfold.pdf
2017-09-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/2017-09-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-09-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Sak 51-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 51-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfSak 51-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdf
Sak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfSak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdf
Sak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdfSak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdf
Administrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Administrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdfAdministrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdf
Administrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Administrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdfAdministrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdf
Sak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf
Sak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfSak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdf
Sak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdfSak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdf
Sak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdfSak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdf
Sak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdfSak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdf
Sak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdfSak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdf
2017-06-19 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/2017-06-19 Innkalling styremøte.pdf2017-06-19 Innkalling styremøte.pdf
2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Sak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdfSak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdf
Sak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdfSak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdf
Sak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf
Sak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdfSak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdf
Brev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Brev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdfBrev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdf
Sak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdfSak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdf
Sak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdfSak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdf
Sak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfSak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdf
Sak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfSak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdf
Sak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf
Sak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfSak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdf
Sak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdfSak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdf
Sak 40-17 God virksomhetsstyring.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 40-17 God virksomhetsstyring.pdfSak 40-17 God virksomhetsstyring.pdf
Brev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Brev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdfBrev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-05-15/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.17.pdf