Styremøte 18. desember 2017

Styremøte, 18.12.2017, Administrerende direktør stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
18.12.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00 
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Arrangør

 

Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdf
Sak 21-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget 22.03.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 21-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget 22.03.17.pdfSak 21-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget 22.03.17.pdf
Sak 16-17 Vedlegg2 Regnskap 2016 med noter - bearbeidet ny per 22.03.2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 16-17 Vedlegg2 Regnskap 2016 med noter - bearbeidet ny per 22.03.2017.pdfSak 16-17 Vedlegg2 Regnskap 2016 med noter - bearbeidet ny per 22.03.2017.pdf
Sak 15-17 Vedlegg Månedsrapport per februar.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 15-17 Vedlegg Månedsrapport per februar.pdfSak 15-17 Vedlegg Månedsrapport per februar.pdf
Sak 14-17 Vedlegg - Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 14-17 Vedlegg - Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27. februar 2017.pdfSak 14-17 Vedlegg - Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27. februar 2017.pdf
2017-03-27 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/2017-03-27 Innkalling styremøte.pdf2017-03-27 Innkalling styremøte.pdf
Årsmelding for 2016 brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Årsmelding for 2016 brukerutvalget.pdfÅrsmelding for 2016 brukerutvalget.pdf
Årsmelding 2016 Pasient- og brukerombudet.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Årsmelding 2016 Pasient- og brukerombudet.pdfÅrsmelding 2016 Pasient- og brukerombudet.pdf
Valgprotokoll fra Valgstyret i SØ 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Valgprotokoll fra Valgstyret i SØ 2017.pdfValgprotokoll fra Valgstyret i SØ 2017.pdf
Sak 23-17 Årsplan for styret 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 23-17 Årsplan for styret 2017.pdfSak 23-17 Årsplan for styret 2017.pdf
Sak 22-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 9 mars 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 22-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 9 mars 2017.pdfSak 22-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 9 mars 2017.pdf
Sak 22-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 22-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017.pdfSak 22-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017.pdf
Sak 21-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 21-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold.pdfSak 21-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold.pdf
Sak 20-17 Vedlegg2 SØ HMS-strategi 2017-2021.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 20-17 Vedlegg2 SØ HMS-strategi 2017-2021.pdfSak 20-17 Vedlegg2 SØ HMS-strategi 2017-2021.pdf
Sak 20-17 Vedlegg1 HMS årsrapport 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 20-17 Vedlegg1 HMS årsrapport 2016.pdfSak 20-17 Vedlegg1 HMS årsrapport 2016.pdf
Sak 20-17 HMS-strategi og HMS årsrapport.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 20-17 HMS-strategi og HMS årsrapport.pdfSak 20-17 HMS-strategi og HMS årsrapport.pdf
Sak 18-17 Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 18-17 Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF.pdfSak 18-17 Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF.pdf
Sak 17-17 Vedlegg Revisjonsrapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 17-17 Vedlegg Revisjonsrapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfSak 17-17 Vedlegg Revisjonsrapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdf
Sak 17-17 Revisjon - Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 17-17 Revisjon - Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Sykehuset Østfold.pdfSak 17-17 Revisjon - Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Sykehuset Østfold.pdf
Sak 16-17 Årsberetning og regnskap 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 16-17 Årsberetning og regnskap 2016.pdfSak 16-17 Årsberetning og regnskap 2016.pdf
Sak 16-17 Vedlegg3 Revisjonsberetning, utkast, ikke signert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 16-17 Vedlegg3 Revisjonsberetning, utkast, ikke signert.pdfSak 16-17 Vedlegg3 Revisjonsberetning, utkast, ikke signert.pdf
Sak 16-17 Vedlegg1 Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 16-17 Vedlegg1 Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 16-17 Vedlegg1 Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 15-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 15-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfSak 15-17 Månedsrapport per februar 2017.pdf
Sak 14-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 14-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. februar 2017.pdfSak 14-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. februar 2017.pdf
Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet per 31.12.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet per 31.12.16.pdfLedelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet per 31.12.16.pdf
2017-27-03 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/2017-27-03 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-27-03 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Fullskalaøvelse FlyEx 2016 - Oppfølging av evalueringsrapport.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Fullskalaøvelse FlyEx 2016 - Oppfølging av evalueringsrapport.pdfFullskalaøvelse FlyEx 2016 - Oppfølging av evalueringsrapport.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdf
Sak 11-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 11-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfSak 11-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdf
Sak 13-17 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 13-17 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016.pdfSak 13-17 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016.pdf
Sak 12-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 og 2. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 12-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 og 2. februar 2017.pdfSak 12-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 og 2. februar 2017.pdf
Sak 11-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 11-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. februar 2017.pdfSak 11-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. februar 2017.pdf
Sak 10-17 Vedlegg Utkast Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 10-17 Vedlegg Utkast Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 10-17 Vedlegg Utkast Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 10-17 Utkast - årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 10-17 Utkast - årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold.pdfSak 10-17 Utkast - årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold.pdf
Sak 08-17 Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 08-17 Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland).pdfSak 08-17 Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland).pdf
Sak 07-17 Vedlegg Strategi for Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 07-17 Vedlegg Strategi for Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering februar 2017.pdfSak 07-17 Vedlegg Strategi for Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering februar 2017.pdf
Sak 07-17 Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 07-17 Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering.pdfSak 07-17 Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering.pdf
Sak 06-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 06-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfSak 06-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdf
Sak 06-17 Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 06-17 Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfSak 06-17 Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdf
Sak 05-17 Vedlegg Månedsrapport januar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 05-17 Vedlegg Månedsrapport januar 2017.pdfSak 05-17 Vedlegg Månedsrapport januar 2017.pdf
Sak 05-17 Månedsrapport per januar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 05-17 Månedsrapport per januar 2017.pdfSak 05-17 Månedsrapport per januar 2017.pdf
Sak 04-17 Årlig melding 2016 - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 04-17 Årlig melding 2016 - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 04-17 Årlig melding 2016 - Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 04-17 Vedlegg2 Årlig melding - møte med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 04-17 Vedlegg2 Årlig melding - møte med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud.pdfSak 04-17 Vedlegg2 Årlig melding - møte med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud.pdf
Sak 04-17 Vedlegg1 Årlig melding Sykehuset Østfold 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 04-17 Vedlegg1 Årlig melding Sykehuset Østfold 2016.pdfSak 04-17 Vedlegg1 Årlig melding Sykehuset Østfold 2016.pdf
Sak 03-17 Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 03-17 Oppdrag og bestilling 2017.pdfSak 03-17 Oppdrag og bestilling 2017.pdf
Sak 02-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 02-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfSak 02-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdf
Sak 01-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 01-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold.pdfSak 01-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold.pdf
2017-27-02 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/2017-27-02 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-27-02 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf