Styremøte 18. juni 2018

Styremøte, 18.06.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
18.06.2018 
Klokkeslett
09:00-14:00 
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes