Styremøte 18. juni 2018

Styremøte, 18.06.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

2018-06-18 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/2018-06-18 Innkalling styremøte.pdf2018-06-18 Innkalling styremøte.pdfpdf129871
Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.06.18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.06.18.pdfGodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.06.18.pdfpdf248235
Sak 46-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 14. mai 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 46-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 14. mai 2018.pdfSak 46-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 14. mai 2018.pdfpdf67326
Sak 46-18 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 14.05.18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 46-18 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 14.05.18.pdfSak 46-18 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 14.05.18.pdfpdf159432
Sak 47-18 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 7. juni 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 47-18 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 7. juni 2018.pdfSak 47-18 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 7. juni 2018.pdfpdf69344
Sak 47-18 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 7. juni 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 47-18 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 7. juni 2018.pdfSak 47-18 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 7. juni 2018.pdfpdf407448
Sak 48-18 1. tertialrapport 2018 med LGG_oppdatert i styremøtet 18.06.2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 48-18 1. tertialrapport 2018 med LGG_oppdatert i styremøtet 18.06.2018.pdfSak 48-18 1. tertialrapport 2018 med LGG_oppdatert i styremøtet 18.06.2018.pdfpdf386198
Sak 48-18 Vedlegg 1. tertialrapport 2018 og LGG.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 48-18 Vedlegg 1. tertialrapport 2018 og LGG.pdfSak 48-18 Vedlegg 1. tertialrapport 2018 og LGG.pdfpdf1030439
Sak 49-18 Vedlegg Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 49-18 Vedlegg Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2019-2022.pdfSak 49-18 Vedlegg Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2019-2022.pdfpdf26786
Sak 49-18 Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 49-18 Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2019-2022.pdfSak 49-18 Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2019-2022.pdfpdf169936
Sak 50-18 Utvidelse av akuttmottaket.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 50-18 Utvidelse av akuttmottaket.pdfSak 50-18 Utvidelse av akuttmottaket.pdfpdf241213
Sak 50-18 Vedlegg Utvidelse av akuttmottaket_konseptrapport.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 50-18 Vedlegg Utvidelse av akuttmottaket_konseptrapport.pdfSak 50-18 Vedlegg Utvidelse av akuttmottaket_konseptrapport.pdfpdf1275897
Sak 50-18 Vedlegg Utvidelse av akuttmottaket_risikovurdering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 50-18 Vedlegg Utvidelse av akuttmottaket_risikovurdering.pdfSak 50-18 Vedlegg Utvidelse av akuttmottaket_risikovurdering.pdfpdf395163
Sak 51-18 Forberedelser til ny personopplysningslov.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 51-18 Forberedelser til ny personopplysningslov.pdfSak 51-18 Forberedelser til ny personopplysningslov.pdfpdf134947
Sak 52-18 Styrets møteplan 2019.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 52-18 Styrets møteplan 2019.pdfSak 52-18 Styrets møteplan 2019.pdfpdf69556
Sak 53-18 Prosjekt forbedringsarbeid i psykisk helsevern Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 53-18 Prosjekt forbedringsarbeid i psykisk helsevern Sykehuset Østfold.pdfSak 53-18 Prosjekt forbedringsarbeid i psykisk helsevern Sykehuset Østfold.pdfpdf133275
Sak 53-18 Vedlegg Prosjekt forbedringsarbeid i psykisk helsevern Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 53-18 Vedlegg Prosjekt forbedringsarbeid i psykisk helsevern Sykehuset Østfold.pdfSak 53-18 Vedlegg Prosjekt forbedringsarbeid i psykisk helsevern Sykehuset Østfold.pdfpdf804997
Sak 54-18 Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 54-18 Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune.pdfSak 54-18 Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune.pdfpdf255314
Sak 54-18 Vedlegg Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 54-18 Vedlegg Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune.pdfSak 54-18 Vedlegg Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune.pdfpdf138066
Sak 55-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. juni 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 55-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. juni 2018.pdfSak 55-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. juni 2018.pdfpdf86894
Sak 55-18 Vedlegg Forhåndsgodkjent referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. juni 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 55-18 Vedlegg Forhåndsgodkjent referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. juni 2018.pdfSak 55-18 Vedlegg Forhåndsgodkjent referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. juni 2018.pdfpdf233707
Sak 56-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 56-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018.pdfSak 56-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018.pdfpdf86113
Sak 56-18 Vedlegg Foreløpig protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst 14. juni 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 56-18 Vedlegg Foreløpig protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst 14. juni 2018.pdfSak 56-18 Vedlegg Foreløpig protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst 14. juni 2018.pdfpdf176026
Sak 57-18 Årsplan for styret 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 57-18 Årsplan for styret 2018.pdfSak 57-18 Årsplan for styret 2018.pdfpdf77525
Sak 58-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 58-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfSak 58-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf134289
Sak 58-18-3 Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 58-18-3 Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst årlig melding 2017.pdfSak 58-18-3 Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst årlig melding 2017.pdfpdf1888330
Sak 58-18-4 Tilbakemelding fra Fylkesmannen etter mottatte bekymringsmeldinger og dialogmøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 58-18-4 Tilbakemelding fra Fylkesmannen etter mottatte bekymringsmeldinger og dialogmøte.pdfSak 58-18-4 Tilbakemelding fra Fylkesmannen etter mottatte bekymringsmeldinger og dialogmøte.pdfpdf57754
Sak 58-18-5 Etablering av Arbeid og helse innenfor psykisk helsevern.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-06-18/Sak 58-18-5 Etablering av Arbeid og helse innenfor psykisk helsevern.pdfSak 58-18-5 Etablering av Arbeid og helse innenfor psykisk helsevern.pdfpdf104135

Når og hvor

Dato
18.06.2018 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Bjørnstadveien 2. Bak KIWI
 
Fant du det du lette etter?