HELSENORGE

Styremøte 18. september 2017

Styremøte, 18.09.2017, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
18.09.2017 
Klokkeslett
12:00-17:00
Sted
Refsnes Gods, Godset 5, 1518 Moss
 
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 

Sak 48-17 Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 48-17 Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdfSak 48-17 Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdfpdf200187
Sak 48-17 Vedlegg Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 48-17 Vedlegg Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdfSak 48-17 Vedlegg Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017.pdfpdf899425
Sak 49-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 49-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. september 2017.pdfSak 49-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. september 2017.pdfpdf267571
Sak 49-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 13. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 49-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 13. september 2017.pdfSak 49-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 13. september 2017.pdfpdf212118
Sak 50-17 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 28. juni 17. august og 14. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 50-17 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 28. juni 17. august og 14. september 2017.pdfSak 50-17 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 28. juni 17. august og 14. september 2017.pdfpdf269592
Sak 50-17 Vedlegg 3 Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 14. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 50-17 Vedlegg 3 Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 14. september 2017.pdfSak 50-17 Vedlegg 3 Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 14. september 2017.pdfpdf167779
Sak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 17 august 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 17 august 2017.pdfSak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 17 august 2017.pdfpdf88889
Sak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 28. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 28. juni 2017.pdfSak 50-17 Vedlegg Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte 28. juni 2017.pdfpdf43008
Sak 51-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 51-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfSak 51-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfpdf377904
Sak 52-17 Vedlegg Instruks for adm.direktør i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 52-17 Vedlegg Instruks for adm.direktør i Sykehuset Østfold.pdfSak 52-17 Vedlegg Instruks for adm.direktør i Sykehuset Østfold.pdfpdf40154
Signert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Signert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfSignert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfpdf271244
2017-09-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/2017-09-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-09-18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf307754
2017-09-18-19 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/2017-09-18-19 Innkalling styremøte.pdf2017-09-18-19 Innkalling styremøte.pdfpdf400606
Sak 44-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 44-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. juni 2017.pdfSak 44-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. juni 2017.pdfpdf190031
Sak 44-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 44-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfSak 44-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19.06.17.pdfpdf162239
Sak 45-17 2. tertialrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 45-17 2. tertialrapport 2017.pdfSak 45-17 2. tertialrapport 2017.pdfpdf424559
Sak 46-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 46-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdfSak 46-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdfpdf419201
Sak 46-17 Vedlegg1 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 46-17 Vedlegg1 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2017.pdfSak 46-17 Vedlegg1 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2017.pdfpdf411285
Sak 46-17 Vedlegg2 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 46-17 Vedlegg2 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument.pdfSak 46-17 Vedlegg2 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument.pdfpdf519266
Sak 47-17 Mottak vestbypasienter.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-09-18/Sak 47-17 Mottak vestbypasienter.pdfSak 47-17 Mottak vestbypasienter.pdfpdf335533

Fant du det du lette etter?