Styremøte 19. juni 2017

Styremøte, 19.06.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Sak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdfSak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdf
Sak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdfSak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdf
Sak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfSak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdf
Sak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdfSak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdf
Sak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfSak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdf
Sak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfSak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdf
Sak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdfSak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdf
Sak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdfSak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdf
Sak 40-17 God virksomhetsstyring.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 40-17 God virksomhetsstyring.pdfSak 40-17 God virksomhetsstyring.pdf
Sak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf
Sak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfSak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdf
Sak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdfSak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdf
Sak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdfSak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdf
Sak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdfSak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdf
2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
2017-06-19 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/2017-06-19 Innkalling styremøte.pdf2017-06-19 Innkalling styremøte.pdf
Administrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Administrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdfAdministrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdf
Brev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Brev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdfBrev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdf
Sak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdfSak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdf
Sak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfSak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdf
Sak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf
Sak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdfSak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdf
Sak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdfSak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdf
Administrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Administrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdfAdministrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdf
Brev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Brev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdfBrev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdf
Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2017-06-19.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2017-06-19.pdfGodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2017-06-19.pdf
Sak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf

Når og hvor

Dato
19.06.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  

Sak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdfSak 34-17 Vedlegg Rapport Vestby til Sykehuset Østfold - versjon 2017-06-06.pdf
Sak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdfSak 35-17 Foreløpig budsjett 2018.pdf
Sak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfSak 36-17 Månedsrapport per februar 2017.pdf
Sak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdfSak 36-17 Vedlegg Månedsrapport per mai 2017.pdf
Sak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfSak 37-17 Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdf
Sak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdfSak 37-17 Vedlegg Plan for interne revisjoner 2017-2018.pdf
Sak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdfSak 38-17 Styrets møteplan 2018.pdf
Sak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdfSak 39-17 Status pakkeforløp kreft.pdf
Sak 40-17 God virksomhetsstyring.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 40-17 God virksomhetsstyring.pdfSak 40-17 God virksomhetsstyring.pdf
Sak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 41-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf
Sak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfSak 41-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdf
Sak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdfSak 42-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF mai og juni 2017.pdf
Sak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdfSak 42-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017.pdf
Sak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdfSak 43-17 Årsplan for styret 2017-2018.pdf
2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-06-19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
2017-06-19 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/2017-06-19 Innkalling styremøte.pdf2017-06-19 Innkalling styremøte.pdf
Administrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Administrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdfAdministrerende direktørs orienteringer - Krav om redegjørelse til Datatilsynet.pdf
Brev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Brev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdfBrev til styreleder Peter Olsen ang akuttbilen.pdf
Sak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdfSak 32-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.pdf
Sak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfSak 32-17 Vedlegg Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdf
Sak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 33-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf
Sak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdfSak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 - oppdatert med Vestby.pdf
Sak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdfSak 42-17 Vedlegg1 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst mai-juni 2017.pdf
Administrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Administrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdfAdministrerende direktørs orienteringer - Redegjørelse bruk av ekstern leverandør - Svar fra SØ.pdf
Brev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Brev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdfBrev fra Jørgen Olsen - Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling.pdf
Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2017-06-19.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2017-06-19.pdfGodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2017-06-19.pdf
Sak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-06-19/Sak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdfSak 33-17 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.