HELSENORGE

Styremøte 19. og 20. september 2016

Styremøte, 19.09.2016-20.09.2016, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Sak 47-16 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 23. juni 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 47-16 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 23. juni 2016.pdfSak 47-16 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 23. juni 2016.pdfpdf100328
Sak 48-16 2. tertialrapport 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 48-16 2. tertialrapport 2016.pdfSak 48-16 2. tertialrapport 2016.pdfpdf387442
Sak 49-16 Midlertidige lokaler administrasjonen.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 49-16 Midlertidige lokaler administrasjonen.pdfSak 49-16 Midlertidige lokaler administrasjonen.pdfpdf303010
Sak 49-16 Vedlegg1 Midlertidige lokaler administrasjonsrigg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 49-16 Vedlegg1 Midlertidige lokaler administrasjonsrigg.pdfSak 49-16 Vedlegg1 Midlertidige lokaler administrasjonsrigg.pdfpdf247924
Sak 49-16 Vedlegg2 Midlertidige lokaler administrasjonen.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 49-16 Vedlegg2 Midlertidige lokaler administrasjonen.pdfSak 49-16 Vedlegg2 Midlertidige lokaler administrasjonen.pdfpdf445310
Sak 50-16 Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 50-16 Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2016.pdfSak 50-16 Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2016.pdfpdf77489
Sak 50-16 Vedlegg Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 50-16 Vedlegg Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2016.pdfSak 50-16 Vedlegg Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2016.pdfpdf462501
Sak 51-16 Status handlingsplan for pasientadmininistrativt arbeid.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 51-16 Status handlingsplan for pasientadmininistrativt arbeid.pdfSak 51-16 Status handlingsplan for pasientadmininistrativt arbeid.pdfpdf121858
Sak 52-16 Status rapport HMS-strategi per 30. juni 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 52-16 Status rapport HMS-strategi per 30. juni 2016.pdfSak 52-16 Status rapport HMS-strategi per 30. juni 2016.pdfpdf124482
Sak 52-16 Vedlegg Statusrapport HMS-strategi 30 06 16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 52-16 Vedlegg Statusrapport HMS-strategi 30 06 16.pdfSak 52-16 Vedlegg Statusrapport HMS-strategi 30 06 16.pdfpdf784799
Sak 53-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. september 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 53-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. september 2016.pdfSak 53-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. september 2016.pdfpdf86238
Sak 54-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 30. juni og 8. september 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 54-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 30. juni og 8. september 2016.pdfSak 54-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 30. juni og 8. september 2016.pdfpdf69192
Sak 54-16 Vedlegg1 Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 30. juni 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 54-16 Vedlegg1 Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 30. juni 2016.pdfSak 54-16 Vedlegg1 Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 30. juni 2016.pdfpdf18037
Sak 54-16 Vedlegg2 Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør Øst RHF 8. september 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 54-16 Vedlegg2 Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør Øst RHF 8. september 2016.pdfSak 54-16 Vedlegg2 Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør Øst RHF 8. september 2016.pdfpdf26519
Sak 55-16 Årsplan for styret 2016-17 og status for oppfølging av vedtak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 55-16 Årsplan for styret 2016-17 og status for oppfølging av vedtak.pdfSak 55-16 Årsplan for styret 2016-17 og status for oppfølging av vedtak.pdfpdf242273
Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdfTilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdfpdf1211568
2016-09-19 Innkalling styremøte - oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/2016-09-19 Innkalling styremøte - oppdatert.pdf2016-09-19 Innkalling styremøte - oppdatert.pdfpdf107920
Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfDriftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf82509
Rapport - Vurderinger av driftsmessige forutsetninger ved SØ for overtakelse av pasienter fra Vestby kommune.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Rapport - Vurderinger av driftsmessige forutsetninger ved SØ for overtakelse av pasienter fra Vestby kommune.pdfRapport - Vurderinger av driftsmessige forutsetninger ved SØ for overtakelse av pasienter fra Vestby kommune.pdfpdf945251
Rapport status etter 6 mnd og 1 års drift Kalnes.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Rapport status etter 6 mnd og 1 års drift Kalnes.pdfRapport status etter 6 mnd og 1 års drift Kalnes.pdfpdf839396
Sak 45-16 Konsernrevisjon av leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk-teknisk utstyr.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 45-16 Konsernrevisjon av leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk-teknisk utstyr.pdfSak 45-16 Konsernrevisjon av leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk-teknisk utstyr.pdfpdf87226
Sak 45-16 Vedlegg1 Revisjon Leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk teknisk utstyr.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 45-16 Vedlegg1 Revisjon Leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk teknisk utstyr.pdfSak 45-16 Vedlegg1 Revisjon Leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk teknisk utstyr.pdfpdf598694
Sak 45-16 Vedlegg2 Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 45-16 Vedlegg2 Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdfSak 45-16 Vedlegg2 Handlingsplan etter konsernrevisjon.pdfpdf135986
Sak 46-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. juni og 22. august 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 46-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. juni og 22. august 2016.pdfSak 46-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. juni og 22. august 2016.pdfpdf67182
Sak 46-16 Vedlegg1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 20.06.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 46-16 Vedlegg1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 20.06.16.pdfSak 46-16 Vedlegg1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 20.06.16.pdfpdf308925
Sak 46-16 Vedlegg2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 22 august 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 46-16 Vedlegg2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 22 august 2016.pdfSak 46-16 Vedlegg2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 22 august 2016.pdfpdf315092
Sak 47-16 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 23. juni 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-09-19/Sak 47-16 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 23. juni 2016.pdfSak 47-16 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 23. juni 2016.pdfpdf68780

Når og hvor

Dato
19.09.2016-20.09.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Refsnes Gods Jeløya
 
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 
Fant du det du lette etter?