HELSENORGE

Styremøte 20. juni 2016

Styremøte, 20.06.2016, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

2016-06-20 Innkalling styremøte SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/2016-06-20 Innkalling styremøte SØ.pdf2016-06-20 Innkalling styremøte SØ.pdfpdf126780
Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfDriftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf117959
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 20.06.2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 20.06.2016.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 20.06.2016.pdfpdf134986
GTT 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/GTT 2015.pdfGTT 2015.pdfpdf116407
Sak 33-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mai 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 33-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mai 2016.pdfSak 33-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mai 2016.pdfpdf66585
Sak 33-16 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 23.05.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 33-16 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 23.05.16.pdfSak 33-16 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 23.05.16.pdfpdf133420
Sak 34-16 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 8. juni 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 34-16 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 8. juni 2016.pdfSak 34-16 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 8. juni 2016.pdfpdf75998
Sak 34-16 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 08.06.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 34-16 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 08.06.16.pdfSak 34-16 Vedlegg Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 08.06.16.pdfpdf544807
Sak 35-16 Månedsrapport per mai 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 35-16 Månedsrapport per mai 2016.pdfSak 35-16 Månedsrapport per mai 2016.pdfpdf64661
Sak 35-16 Vedlegg Månedsrapport per mai 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 35-16 Vedlegg Månedsrapport per mai 2016.pdfSak 35-16 Vedlegg Månedsrapport per mai 2016.pdfpdf244959
Sak 36-16 Ledelsens gjennomgåelse II-2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 36-16 Ledelsens gjennomgåelse II-2016.pdfSak 36-16 Ledelsens gjennomgåelse II-2016.pdfpdf272961
Sak 36-16 Vedlegg LGG II-2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 36-16 Vedlegg LGG II-2016.pdfSak 36-16 Vedlegg LGG II-2016.pdfpdf470732
Sak 38-16 Rutiner ved politianmeldelse.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 38-16 Rutiner ved politianmeldelse.pdfSak 38-16 Rutiner ved politianmeldelse.pdfpdf101801
Sak 39-16 Styrets møteplan 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 39-16 Styrets møteplan 2017.pdfSak 39-16 Styrets møteplan 2017.pdfpdf69558
Sak 40-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 15. juni 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 40-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 15. juni 2016.pdfSak 40-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 15. juni 2016.pdfpdf85897
Sak 40-16 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 15.06.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 40-16 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 15.06.16.pdfSak 40-16 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 15.06.16.pdfpdf415157
Sak 41-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 41-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016.pdfSak 41-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016.pdfpdf85508
Sak 41-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte 16. juni 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 41-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte 16. juni 2016.pdfSak 41-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte 16. juni 2016.pdfpdf57951
Sak 42-16 Årsplan for styret 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-06-20/Sak 42-16 Årsplan for styret 2016.pdfSak 42-16 Årsplan for styret 2016.pdfpdf78320

Når og hvor

Dato
20.06.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 
Fant du det du lette etter?