Styremøte 26. februar 2018

Styremøte, 26.02.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

2018-02-26 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/2018-02-26 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2018-02-26 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
2018-02-26 Innkalling styremøte SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/2018-02-26 Innkalling styremøte SØ.pdf2018-02-26 Innkalling styremøte SØ.pdf
Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2018-02-26.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2018-02-26.pdfGodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2018-02-26.pdf
Sak 01-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18.12.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 01-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18.12.17.pdfSak 01-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18.12.17.pdf
Sak 01-18 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 01-18 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdfSak 01-18 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdf
Sak 02-18 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 14. februar 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 02-18 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 14. februar 2018.pdfSak 02-18 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 14. februar 2018.pdf
Sak 02-18 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 14. februar 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 02-18 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 14. februar 2018.pdfSak 02-18 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 14. februar 2018.pdf
Sak 02-18 Vedlegg2 Protokoll foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 14. februar 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 02-18 Vedlegg2 Protokoll foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 14. februar 2018.pdfSak 02-18 Vedlegg2 Protokoll foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 14. februar 2018.pdf
Sak 03-18 Månedsrapport per januar 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 03-18 Månedsrapport per januar 2018.pdfSak 03-18 Månedsrapport per januar 2018.pdf
Sak 03-18 Vedlegg Månedsrapport per januar 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 03-18 Vedlegg Månedsrapport per januar 2018.pdfSak 03-18 Vedlegg Månedsrapport per januar 2018.pdf
Sak 04-18 Oppdrag og bestilling 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 04-18 Oppdrag og bestilling 2018.pdfSak 04-18 Oppdrag og bestilling 2018.pdf
Sak 04-18 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 04-18 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 04-18 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 05-18 Vedlegg Årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 05-18 Vedlegg Årlig melding 2017.pdfSak 05-18 Vedlegg Årlig melding 2017.pdf
Sak 05-18 Årlig melding 2017 - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 05-18 Årlig melding 2017 - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 05-18 Årlig melding 2017 - Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 07-18 Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 07-18 Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2017.pdfSak 07-18 Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2017.pdf
Sak 07-18 Vedlegg Foreløpig resultat SØ 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 07-18 Vedlegg Foreløpig resultat SØ 2017.pdfSak 07-18 Vedlegg Foreløpig resultat SØ 2017.pdf
Sak 08-18 Utkast - årsberetning 2017 for Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 08-18 Utkast - årsberetning 2017 for Sykehuset Østfold.pdfSak 08-18 Utkast - årsberetning 2017 for Sykehuset Østfold.pdf
Sak 08-18 Vedlegg Utkast Årsberetning 2017 for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 08-18 Vedlegg Utkast Årsberetning 2017 for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 08-18 Vedlegg Utkast Årsberetning 2017 for Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 09-18 Status og fremdrift for Fredrikstadklinikken.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 09-18 Status og fremdrift for Fredrikstadklinikken.pdfSak 09-18 Status og fremdrift for Fredrikstadklinikken.pdf
Sak 10-18 Mottak vestbypasienter - detaljert plan.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 10-18 Mottak vestbypasienter - detaljert plan.pdfSak 10-18 Mottak vestbypasienter - detaljert plan.pdf
Sak 10-18 Vedlegg1 Detaljert plan for overføring og mottak av Vestbypasienter.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 10-18 Vedlegg1 Detaljert plan for overføring og mottak av Vestbypasienter.pdfSak 10-18 Vedlegg1 Detaljert plan for overføring og mottak av Vestbypasienter.pdf
Sak 10-18 Vedlegg2 Vestby Risikovurdering 2018-02-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 10-18 Vedlegg2 Vestby Risikovurdering 2018-02-13.pdfSak 10-18 Vedlegg2 Vestby Risikovurdering 2018-02-13.pdf
Sak 11-18 HMS årsrapport 2017 og HMS handlingsplan 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 11-18 HMS årsrapport 2017 og HMS handlingsplan 2018.pdfSak 11-18 HMS årsrapport 2017 og HMS handlingsplan 2018.pdf
Sak 11-18 Vedlegg HMS handlingsplan SØ 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 11-18 Vedlegg HMS handlingsplan SØ 2018.pdfSak 11-18 Vedlegg HMS handlingsplan SØ 2018.pdf
Sak 11-18 Vedlegg HMS årsrapport SØ 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 11-18 Vedlegg HMS årsrapport SØ 2017.pdfSak 11-18 Vedlegg HMS årsrapport SØ 2017.pdf
Sak 12-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 21. februar 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 12-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 21. februar 2018.pdfSak 12-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 21. februar 2018.pdf
Sak 13-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 02.01.18, 19.01.18 og 01.02.18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 13-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 02.01.18, 19.01.18 og 01.02.18.pdfSak 13-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 02.01.18, 19.01.18 og 01.02.18.pdf
Sak 13-18 Vedlegg Protokoll fra styremøte i HSØ 2. januar og 19. januar 2018 (og 14. desember 2017).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 13-18 Vedlegg Protokoll fra styremøte i HSØ 2. januar og 19. januar 2018 (og 14. desember 2017).pdfSak 13-18 Vedlegg Protokoll fra styremøte i HSØ 2. januar og 19. januar 2018 (og 14. desember 2017).pdf
Sak 13-18 Vedlegg Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 1. februar 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 13-18 Vedlegg Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 1. februar 2018.pdfSak 13-18 Vedlegg Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 1. februar 2018.pdf
Sak 14-18 Årsplan for styret 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-02-26/Sak 14-18 Årsplan for styret 2018.pdfSak 14-18 Årsplan for styret 2018.pdf

Når og hvor

Dato
26.02.2018 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Distriktspsykiatrisk senter Fredrikstad
  
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.