Styremøte 27. februar 2017

Styremøte , 27.02.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
27.02.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Haldenklinikken
  

2017-02-27 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/2017-02-27 Innkalling styremøte.pdf2017-02-27 Innkalling styremøte.pdf
2017-27-02 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/2017-27-02 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-27-02 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdf
Kommunikasjonsjonsstrategi Sykehuset Østfold 2017-2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Kommunikasjonsjonsstrategi Sykehuset Østfold 2017-2020.pdfKommunikasjonsjonsstrategi Sykehuset Østfold 2017-2020.pdf
Sak 01-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 01-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold.pdfSak 01-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold.pdf
Sak 01-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 01-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdfSak 01-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdf
Sak 02-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 02-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfSak 02-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdf
Sak 02-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 02-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfSak 02-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdf
Sak 02-17 Vedlegg2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 02-17 Vedlegg2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 02-17 Vedlegg2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 03-17 Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 03-17 Oppdrag og bestilling 2017.pdfSak 03-17 Oppdrag og bestilling 2017.pdf
Sak 03-17 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2017 - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 03-17 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2017 - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 03-17 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2017 - Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 04-17 Vedlegg1 Årlig melding Sykehuset Østfold 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 04-17 Vedlegg1 Årlig melding Sykehuset Østfold 2016.pdfSak 04-17 Vedlegg1 Årlig melding Sykehuset Østfold 2016.pdf
Sak 04-17 Vedlegg2 Årlig melding - møte med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 04-17 Vedlegg2 Årlig melding - møte med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud.pdfSak 04-17 Vedlegg2 Årlig melding - møte med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud.pdf
Sak 04-17 Årlig melding 2016 - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 04-17 Årlig melding 2016 - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 04-17 Årlig melding 2016 - Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 05-17 Månedsrapport per januar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 05-17 Månedsrapport per januar 2017.pdfSak 05-17 Månedsrapport per januar 2017.pdf
Sak 05-17 Vedlegg Månedsrapport januar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 05-17 Vedlegg Månedsrapport januar 2017.pdfSak 05-17 Vedlegg Månedsrapport januar 2017.pdf
Sak 06-17 Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 06-17 Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfSak 06-17 Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdf
Sak 06-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 06-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfSak 06-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdf
Sak 07-17 Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 07-17 Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering.pdfSak 07-17 Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering.pdf
Sak 07-17 Vedlegg Strategi for Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 07-17 Vedlegg Strategi for Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering februar 2017.pdfSak 07-17 Vedlegg Strategi for Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering februar 2017.pdf
Sak 08-17 Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 08-17 Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland).pdfSak 08-17 Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland).pdf
Sak 10-17 Utkast - årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 10-17 Utkast - årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold.pdfSak 10-17 Utkast - årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold.pdf
Sak 10-17 Vedlegg Utkast Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 10-17 Vedlegg Utkast Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 10-17 Vedlegg Utkast Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 11-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 11-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. februar 2017.pdfSak 11-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. februar 2017.pdf
Sak 11-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 11-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfSak 11-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdf
Sak 12-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 og 2. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 12-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 og 2. februar 2017.pdfSak 12-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 og 2. februar 2017.pdf
Sak 12-17 Vedlegg1 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 15. desember 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 12-17 Vedlegg1 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 15. desember 2016.pdfSak 12-17 Vedlegg1 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 15. desember 2016.pdf
Sak 12-17 Vedlegg2 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 2. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 12-17 Vedlegg2 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 2. februar 2017.pdfSak 12-17 Vedlegg2 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 2. februar 2017.pdf
Sak 13-17 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 13-17 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016.pdfSak 13-17 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016.pdf
Årsmelding for 2016 brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Årsmelding for 2016 brukerutvalget.pdfÅrsmelding for 2016 brukerutvalget.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.