HELSENORGE

Styremøte 27. februar 2017

Styremøte, 27.02.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
27.02.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Haldenklinikken
  

2017-02-27 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/2017-02-27 Innkalling styremøte.pdf2017-02-27 Innkalling styremøte.pdfpdf133157
2017-27-02 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/2017-27-02 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-27-02 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf100298
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdfpdf136160
Kommunikasjonsjonsstrategi Sykehuset Østfold 2017-2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Kommunikasjonsjonsstrategi Sykehuset Østfold 2017-2020.pdfKommunikasjonsjonsstrategi Sykehuset Østfold 2017-2020.pdfpdf636885
Sak 01-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 01-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold.pdfSak 01-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold.pdfpdf69954
Sak 01-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 01-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdfSak 01-17 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdfpdf149040
Sak 02-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 02-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfSak 02-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfpdf73301
Sak 02-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 02-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfSak 02-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017.pdfpdf1503871
Sak 02-17 Vedlegg2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 02-17 Vedlegg2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 02-17 Vedlegg2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfpdf118036
Sak 03-17 Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 03-17 Oppdrag og bestilling 2017.pdfSak 03-17 Oppdrag og bestilling 2017.pdfpdf127735
Sak 03-17 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2017 - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 03-17 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2017 - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 03-17 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2017 - Sykehuset Østfold HF.pdfpdf390959
Sak 04-17 Vedlegg1 Årlig melding Sykehuset Østfold 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 04-17 Vedlegg1 Årlig melding Sykehuset Østfold 2016.pdfSak 04-17 Vedlegg1 Årlig melding Sykehuset Østfold 2016.pdfpdf357542
Sak 04-17 Vedlegg2 Årlig melding - møte med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 04-17 Vedlegg2 Årlig melding - møte med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud.pdfSak 04-17 Vedlegg2 Årlig melding - møte med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud.pdfpdf78351
Sak 04-17 Årlig melding 2016 - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 04-17 Årlig melding 2016 - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 04-17 Årlig melding 2016 - Sykehuset Østfold HF.pdfpdf86383
Sak 05-17 Månedsrapport per januar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 05-17 Månedsrapport per januar 2017.pdfSak 05-17 Månedsrapport per januar 2017.pdfpdf67006
Sak 05-17 Vedlegg Månedsrapport januar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 05-17 Vedlegg Månedsrapport januar 2017.pdfSak 05-17 Vedlegg Månedsrapport januar 2017.pdfpdf271599
Sak 06-17 Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 06-17 Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfSak 06-17 Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfpdf235526
Sak 06-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 06-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfSak 06-17 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2017.pdfpdf450842
Sak 07-17 Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 07-17 Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering.pdfSak 07-17 Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering.pdfpdf79910
Sak 07-17 Vedlegg Strategi for Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 07-17 Vedlegg Strategi for Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering februar 2017.pdfSak 07-17 Vedlegg Strategi for Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering februar 2017.pdfpdf228766
Sak 08-17 Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 08-17 Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland).pdfSak 08-17 Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland).pdfpdf135918
Sak 10-17 Utkast - årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 10-17 Utkast - årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold.pdfSak 10-17 Utkast - årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold.pdfpdf72149
Sak 10-17 Vedlegg Utkast Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 10-17 Vedlegg Utkast Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 10-17 Vedlegg Utkast Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdfpdf153143
Sak 11-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 11-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. februar 2017.pdfSak 11-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. februar 2017.pdfpdf89891
Sak 11-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 11-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfSak 11-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfpdf201306
Sak 12-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 og 2. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 12-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 og 2. februar 2017.pdfSak 12-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 og 2. februar 2017.pdfpdf70486
Sak 12-17 Vedlegg1 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 15. desember 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 12-17 Vedlegg1 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 15. desember 2016.pdfSak 12-17 Vedlegg1 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 15. desember 2016.pdfpdf120950
Sak 12-17 Vedlegg2 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 2. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 12-17 Vedlegg2 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 2. februar 2017.pdfSak 12-17 Vedlegg2 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst 2. februar 2017.pdfpdf191669
Sak 13-17 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Sak 13-17 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016.pdfSak 13-17 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016.pdfpdf110417
Årsmelding for 2016 brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-02-27/Årsmelding for 2016 brukerutvalget.pdfÅrsmelding for 2016 brukerutvalget.pdfpdf243596

Fant du det du lette etter?