Styremøte 27. mars 2017

Styremøte, 27.03.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Lukket styreseminar klokken 09.00 - 10.00.

Vanlig styremøte: klokken 10.00 - 15.00.

Når og hvor

Dato
27.03.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Ambulansestasjonen, Eidsberg. Brennemoveien 1/Askimveien 315.
 

2017-03-27 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/2017-03-27 Innkalling styremøte.pdf2017-03-27 Innkalling styremøte.pdf
2017-27-03 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/2017-27-03 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-27-03 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdf
Fullskalaøvelse FlyEx 2016 - Oppfølging av evalueringsrapport.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Fullskalaøvelse FlyEx 2016 - Oppfølging av evalueringsrapport.pdfFullskalaøvelse FlyEx 2016 - Oppfølging av evalueringsrapport.pdf
Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet per 31.12.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet per 31.12.16.pdfLedelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet per 31.12.16.pdf
Sak 14-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 14-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. februar 2017.pdfSak 14-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. februar 2017.pdf
Sak 14-17 Vedlegg - Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27. februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 14-17 Vedlegg - Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27. februar 2017.pdfSak 14-17 Vedlegg - Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27. februar 2017.pdf
Sak 15-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 15-17 Månedsrapport per februar 2017.pdfSak 15-17 Månedsrapport per februar 2017.pdf
Sak 15-17 Vedlegg Månedsrapport per februar.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 15-17 Vedlegg Månedsrapport per februar.pdfSak 15-17 Vedlegg Månedsrapport per februar.pdf
Sak 16-17 Vedlegg1 Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 16-17 Vedlegg1 Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 16-17 Vedlegg1 Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 16-17 Vedlegg2 Regnskap 2016 med noter - bearbeidet ny per 22.03.2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 16-17 Vedlegg2 Regnskap 2016 med noter - bearbeidet ny per 22.03.2017.pdfSak 16-17 Vedlegg2 Regnskap 2016 med noter - bearbeidet ny per 22.03.2017.pdf
Sak 16-17 Vedlegg3 Revisjonsberetning, utkast, ikke signert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 16-17 Vedlegg3 Revisjonsberetning, utkast, ikke signert.pdfSak 16-17 Vedlegg3 Revisjonsberetning, utkast, ikke signert.pdf
Sak 16-17 Årsberetning og regnskap 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 16-17 Årsberetning og regnskap 2016.pdfSak 16-17 Årsberetning og regnskap 2016.pdf
Sak 17-17 Revisjon - Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 17-17 Revisjon - Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Sykehuset Østfold.pdfSak 17-17 Revisjon - Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Sykehuset Østfold.pdf
Sak 17-17 Vedlegg Revisjonsrapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 17-17 Vedlegg Revisjonsrapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfSak 17-17 Vedlegg Revisjonsrapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdf
Sak 18-17 Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 18-17 Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF.pdfSak 18-17 Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF.pdf
Sak 20-17 HMS-strategi og HMS årsrapport.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 20-17 HMS-strategi og HMS årsrapport.pdfSak 20-17 HMS-strategi og HMS årsrapport.pdf
Sak 20-17 Vedlegg1 HMS årsrapport 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 20-17 Vedlegg1 HMS årsrapport 2016.pdfSak 20-17 Vedlegg1 HMS årsrapport 2016.pdf
Sak 20-17 Vedlegg2 SØ HMS-strategi 2017-2021.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 20-17 Vedlegg2 SØ HMS-strategi 2017-2021.pdfSak 20-17 Vedlegg2 SØ HMS-strategi 2017-2021.pdf
Sak 21-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 21-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold.pdfSak 21-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold.pdf
Sak 21-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget 22.03.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 21-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget 22.03.17.pdfSak 21-17 Vedlegg - Referat fra møte i brukerutvalget 22.03.17.pdf
Sak 22-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 22-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017.pdfSak 22-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017.pdf
Sak 22-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 9 mars 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 22-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 9 mars 2017.pdfSak 22-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 9 mars 2017.pdf
Sak 23-17 Årsplan for styret 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Sak 23-17 Årsplan for styret 2017.pdfSak 23-17 Årsplan for styret 2017.pdf
Valgprotokoll fra Valgstyret i SØ 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Valgprotokoll fra Valgstyret i SØ 2017.pdfValgprotokoll fra Valgstyret i SØ 2017.pdf
Årsmelding 2016 Pasient- og brukerombudet.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Årsmelding 2016 Pasient- og brukerombudet.pdfÅrsmelding 2016 Pasient- og brukerombudet.pdf
Årsmelding for 2016 brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-03-27/Årsmelding for 2016 brukerutvalget.pdfÅrsmelding for 2016 brukerutvalget.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.